Печать
PDF

В.Ф. Опришко, Ф.П. Шульженко Правознавство

Posted in Право - В. Ф. Опришко, Ф. П. Шульженко Правознавство

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

За загальною редакцією


В. Ф. Опришка, Ф. П. Шульженка

 

 

Затверджено
Міністерством освіти і науки України

 

  

 

Правознавство

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензенти:

О. В. Дзера, В. В. Копєйчиков , доктори юрид. наук, професори (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)

 

Колектив авторів:

В. Ф. Опришко (кер. авт. кол.), д-р юрид. наук, проф. — § 7—12 гл. І, § 2, 8 гл. ІІ, гл. ХVIII;

Ф. П. Шульженко, канд. філос. наук, доц. — передмова, § 1—6 гл. І, § 3 гл. ІІ;

С. І. Шимон, канд. юрид. наук, доц. — § 5, 6, 9, 10, 16—18, 20, 21 гл. VI, § 15 (у співавторстві з І. В. Опришком), гл. VII;

І. А. Балюк — § 1 (у спіавт. з І. С. Ярошенко) гл. ХVІ;

В. С. Врублевський — гл. V;

Н. П. Гаєва, канд. юрид. наук, доц. — гл. ІV;

О. Г. Кулик, канд. юрид. наук — § 1—5 гл. VIIІ, § 1—4, 8, 9 гл. ХV;

О. В. Ме­ліхова — § 1—3, 9—12 гл. ІХ;

О. Є. Михайлов, канд. юрид. наук, доц. — § 1—8 гл. ХІV, § 4 гл. ХVІ;

І. В. Опришко, канд. юрид. наук, доц. — § 1—4, 7, 8, 11—15, 19, 22, 23 гл. VI, § 15 (у співавторстві з С. І. Шимон), § 6—10 гл. VIIІ, § 8, 9 гл. VIII (у спіавторстві з В. Є. Постульгою), § 10 гл. VIII (у співавторстві з Л. А. Сидорчуком та В. Є. Постульгою), § 5—7 гл. ХV;

О. К. Ошовський — гл. ХІ, ХІІ § 1, 2, 4, 5 (у співавторстві з В. Є. Постульгою), гл. ХІІІ, § 3 гл. ХІІІ
(у співавторстві з В. Є. Постульгою);

В. Є. Постульга — § 1, 4—7 гл. ІІ, § 1, 2, 4, 5 гл. ХІІ (у співавторстві з О. К. Ошовським), § 3 гл. ХІІІ (у співавторстві з О. К. Ошовським), § 8, 9 гл. VIII (у спіавторстві з І. В. Опришком); § 10 гл. VIII  (у співавторстві з Л. А. Сидорчуком і І. В. Опришком);

С. Г. Приходько — § 4—8 гл. ІХ;

Л. А. Сидорчук — гл. ІІІ, § 3 гл. ХVІІ, § 10 гл. VIII (у співавторстві з І. В. Опришком і В. Є. Постульгою);

А. С. Фастовець — гл. ХVII;

І. С. Ярошенко — гл. Х, § 1 (у спіавторстві з І. А. Балюк), § 2 гл. ХVІ.

 

 

Підручник підготовлений на основі затвердженої Міністерством освіти і науки України програми курсу «Правознавство» для студентів неюридичних факультетів вищих навчальних закладів України. На його сторінках висвітлені найбільш важливі аспекти правового регулювання суспільних відносин в Україні, викладені основи теорії держави і права, конституційного, адміністративного, цивільного, трудового, кримінального та інших галузей права.

Підручник може використовуватись викладачами та студентами вищих навчальних закладів, а також при викладанні та вивченні курсу «Правознавство», вчителями та учнями середніх та інших освітніх закладів, всіма, хто опановує основи права.