Печать
PDF

ПЕРЕДМОВА

Posted in Право - Організація судової влади в Україні (Марочкін...)

ПЕРЕДМОВА

Навчальний посібник “Організація судової влади в Україні” є першим навчальним виданням, у якому системно викладені питання організації та функціонування судової влади в Україні. Посібник дає загальну вихідну інформацію про природу та організаційно-правові засади функціонування судової влади в Україні.

Мета цього навчального видання – дати чітке уявлення про судову владу як соціально-правовий інститут, розкрити правові та організаційні проблеми її функціонування під час проведення судової реформи в державі. Тому на основі чинного законодавства, практики його застосування і досягнень правової науки розглядаються питання змісту, ознак, принципів, функцій та форм реалізації судової влади, статусу її носіїв. Значна увага приділяється викладенню принципів і порядку побудови судової системи України, їх відповідності міжнародним стандартам щодо незалежності, неупередженості та доступності правосуддя. Розглянуто окремі питання функціонування органів, які забезпечують діяльність судової влади – органів суддівського самоврядування, кваліфікаційних комісій суддів та Вищої ради юстиції.

Одна з особливостей цієї дисципліни полягає в тому, що вона викладається на факультеті підготовки суддів, де слухачі вже мають вищу юридичну освіту та певний досвід роботи в галузі права. Тому автори навчального посібника зосередились не лише на викладенні програмного матеріалу навчального курсу, а й закцентували увагу на актуальних проблемних питаннях організації та функціонування судової влади в державі, узгодженості з міжнародними стандартами в цій галузі, можливих шляхах подолання наявних недоліків.