Печать
PDF

Зміст (Організація судової влади в Україні (Марочкін, Сібільова))

Posted in Право - Організація судової влади в Україні (Марочкін...)

 

ЗМІСТ

Передмова

 

Розділ 1. СУДОВА ВЛАДА

1.1.   Поняття й ознаки судової влади

1.2.   Форми реалізації судової влади

1.3.   Функції судової влади

 

Розділ 2. ПРИНЦИПИ СУДОВОЇ ВЛАДИ

2.1.    Система принципів судової влади

2.2.    Інституціональні принципи судової влади

2.2.1. Принцип паритетності судової влади

2.2.2. Принцип справедливості судової влади

2.2.3. Принцип законності судової влади

2.2.4. Принцип здійснення судової влади тільки судом

2.2.5. Принцип доступності судової влади

2.2.6. Принцип незалежності судової влади

2.2.7. Принцип безсторонності судової влади

2.2.8. Принцип процедурності судової влади

2.3.    Організаційні (судоустрійні) принципи судової влади

2.3.1. Єдність судової системи та статусу суддів

2.3.2. Принцип незалежності суддів

2.3.3. Принцип недоторканності суддів

2.3.4. Принцип незмінюваності суддів

2.3.5. Принцип професіоналізму суддів

2.4.    Функціональні (судочинні) принципи судової влади

2.4.1. Принцип державної мови судочинства

2.4.2. Принцип гласності судочинства

2.4.3. Принцип участі народу при здійсненні судової влади

2.4.4. Принцип здійснення судочинства на засадах рівності учасників процесу перед законом і судом

2.4.5. Принцип змагальності в судочинстві

2.4.6. Принцип презумпції невинуватості

2.4.7. Принцип забезпечення обвинуваченому (підозрюваному, підсудному) права на захист

2.4.8. Принцип права на оскарження судового рішення

2.4.9. Принцип обов’язковості судового рішення

 

Розділ 3. СУДОВА СИСТЕМА

3.1.    Загальна характеристика судової системи

3.1.1. Основні поняття й інститути судової системи

3.1.2. Міжнародно-правові принципи побудови судової системи держави

3.1.3. Принципи побудови судової системи за Конституцією України

3.2.   Система судів загальної юрисдикції

3.2.1. Порядок утворення судів

3.2.2. Апарат суду

3.2.3. Місцеві суди

3.2.4. Апеляційні суди

3.2.5. Військові суди

3.2.6. Вищі спеціалізовані суди

3.2.7. Верховний Суд України

 

Розділ 4. КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

4.1.    Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні

4.2.    Порядок формування і структура Конституційного Суду України

4.3.    Статус судді Конституційного Суду України

4.4.    Повноваження Конституційного Суду України

 

Розділ 5. СТАТУС СУДДІВ

5.1.    Суддівський корпус, його поняття та склад

5.2.   Формування суддівського корпусу

5.2.1. Добір суддівських кадрів

5.2.2. Вимоги, що ставляться до кандидатів на посади суддів

5.2.3. Порядок наділення кандидатів повноваженнями судді

5.3.    Правовий статус суддів

5.3.1. Поняття правового статусу суддів

5.3.2. Вимоги, що ставляться до суддів

5.3.3. Права та обов’язки суддів

5.3.4. Матеріальне забезпечення суддів

5.4.   Припинення повноважень суддів

5.4.1. Підстави припинення повноважень суддів

5.5.   Народні засідателі та присяжні

5.5.1. Поняття народних засідателів та присяжних

5.5.2. Вимоги до народних засідателів та присяжних

5.5.3. Підстави та порядок звільнення від виконання обов’язків народного засідателя та присяжного

5.5.4. Порядок формування списків народних засідателів

5.5.5. Залучення народних засідателів і присяжних до виконання обов’язків у суді

5.5.6. Права народних засідателів і присяжних та гарантії їх захисту

 

Розділ 6. ОРГАНИ СУДДІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

6.1.   Суддівське самоврядування: завдання, значення, загальна характеристика та організаційні форми

6.2.    Збори суддів: статус та порядок роботи

6.3.   Конференції суддів: статус та порядок роботи

6.4.   Ради суддів: статус та порядок роботи

6.5.   З’їзд суддів: статус та порядок роботи

6.6.   Рада суддів України: статус та порядок роботи

 

Розділ 7. КВАЛІФІКАЦІЙНІ КОМІСІЇ СУДДІВ

7.1.   Статус кваліфікаційних комісій суддів, їх склад

7.2.     Повноваження кваліфікаційних комісій суддів

7.2.1. Кваліфікаційна атестація суддів

7.2.2. Повноваження кваліфікаційних комісій щодо дисциплінарної відповідальності суддів

 

Розділ 8. ВИЩА РАДА ЮСТИЦІЇ

8.1.    Статус та порядок формування Вищої ради юстиції

8.2.    Повноваження та організація діяльності Вищої ради юстиції

8.2.1. Структура Вищої ради юстиції та порядок роботи