Печать
PDF

Організація судової влади в Україні (Марочкін, Сібільова)

Posted in Право - Організація судової влади в Україні (Марочкін...)

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

 

ОРГАНІЗАЦІЯ

СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

 

Навчальний посібник

 

За редакцією професора І.Є. Марочкіна

та доцента Н.В. Сібільової

 

 

 

 

Харків

“Право”

2009

 


Рецензенти:

д-р юрид. наук, проф. Руденко Микола Васильович, завідувач кафедри правосуддя, Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна;

канд. юрид. наук Городовенко Віктор Валентинович, голова Апеляційного суду Запорізької обл.

 

Автори:

канд. юрид. наук, проф. І.Є. Марочкін (розд. 1, 2);

канд. юрид. наук, доц. Н.В. Сібільова (розд. 3);

д-р юрид. наук, проф. В.П. Тихий (розд. 4);

канд. юрид. наук, доц. Л.М. Москвич (розд. 5, п.5.1. – 5.4.);

канд. юрид. наук, доц. І.О. Русанова (розд. 5, п. 5.5.);

канд. юрид. наук, доц. О.О. Шандула (розд. 6,7);

канд. юрид. наук, асист. І.В. Назаров (розд. 8)

 

Розглянуто засади організації судової влади в Україні, її структуру, систему органів та статус її носіїв.

Для студентів вищих юридичних навчальних закладів, аспірантів, викладачів, суддів-практиків, працівників суду.