Печать
PDF

ВСТУП (Право соціального забезпечення (Ярошенко І.С.))

Posted in Право - Право соціального забезпечення (Ярошенко І.С.)

 

ВСТУП


У період розбудови демократичної правової соціальної держави зростає роль юристів-фахівців у галузі соціального захисту населення, котрі розуміли б зростаючу роль права соціального забезпечення, яке визначає порядок та умови забезпечення громадян у старості та у разі непрацездатності; безпосередній зв’язок норм права з їх практичним застосуванням відповідними органами.
Для підготовки таких фахівців є необхідним створення відповідної навчально-методичної бази. Саме цим обґрунтовується необхідність написання навчального посібника.
Структура і зміст посібника визначені програмою навчальної дисципліни “Право соціального забезпечення”. Програма охоплює основні питання гарантій та реалізації прав особи на соціальний захист у випадку непрацездатності, материнства та дитинства.
Матеріал посібника спрямований на розуміння студентами природи і сутності соціально-забезпечувальних відносин, конкретного змісту норм права соціального забезпечення; формування вміння правильного тлумачення та застосовування їх до вирішення конкретних завдань.
У посібнику характеризуються різноманітні форми та види соціального забезпечення, їх особливості та правове регулювання. Проаналізовані норми та інститути права соціального забезпечення, які визначають порядок та умови забезпечення.
Навчально-методичний матеріал відображає структуру галузі права соціального забезпечення. Визначені основні її елементи, такі як загальнообов’язкове соціальне страхування, пенсійне забезпечення та державна соціальна допомога. Останнім часом суттєво змінилося законодавство у сфері соціального захисту. У даному виданні відображені новели щодо соціального страхування, надання адресної соціальної допомоги.
До кожної теми подається список рекомендованої літератури. В кінці посібника вміщений словник основних термінів, які вживаються в ньому.
Автор намагався написати підручник, який сприяв би творчому вивченню права соціального забезпечення, підвищенню теоретичного та практичного рівня знань у сфері соціального захисту студентів вищих юридичних закладів, підготовці їх до самостійної юридичної діяльності.