Печать
PDF

А. П.Гель, Г.С.Семаков, С. П. Кондракова СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ

Posted in Право - А.П.Гель та ін. Судові та правоохоронні органи

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

 

МАУП

А. П. Гель, Г.С. Семаков, С. П. Кондракова

 

СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 

Київ 2004

 

Рецензенти:

П. Д. Біленчук, канд. юрид. наук

О. Ф. Бантишев, канд. юрид. наук

 

 

У пропонованому навчальному посібнику висвітлюються принципи організації, завдання, функції, повноваження і структура судових та право­охоронних органів України — органів судової системи, прокуратури, служ­би безпеки, органів внутрішніх справ (міліції), державної податкової служби (податкової міліції), державного департаменту з питань виконання пока­рань, органів юстиції, нотаріату, адвокатури, а також структура та компе­тенція органів досудового слідства і дізнання України.

Для студентів спеціальності "Правознавство" вищих навчальних зак­ладів.