Печать
PDF

Програма тестування студентів Модуль 1.3АГАЛЬНА ЧАСТИНА Модуль 2. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Posted in Уголовное право - І.Г.Богатирьов Кримінально-виконавче право України

Модуль 1.3АГАЛЬНА ЧАСТИНА

Перше навчальне заняття

1. Чи знаєте Ви, що таке кримінально-виконавче право України?

- так; - ні.

2. Чи знаєте Ви, хто із науковців вперше запропонував визнати кримінально-виконавче право як самостійну галузь?

- так; - ні.

3. Чи можете Ви назвати, у яких значеннях традиційно вживається у теорії кримінально-виконавчого права поняття "кримінально-виконавче право"?

- так; - ні.

4. Чи можете Ви назвати, що є предметом кримінально -виконавчого права України?

- так; - ні.

5. Чи можете Ви дати визначення, що таке кримінально-виконавча політика?

- так; - ні.

6. Чи впливає на стан кримінально-правової політики механізм виконання і відбування покарань?

- так; - ні.

7. Чи знаєте Ви основні завдання кримінально-виконавчої політики у теперішній час?

- так; — ні.

8. Як Ви вважаєте чи є самостійною галуззю права, кримінально-виконавче право України у системі права?

- так; - ні.

9. Чи знаєте Ви, в чому полягає особливість нормативно-правових актів Державного департаменту України з питань виконання покарань?

- так; - ні.

10. Чи знаєте Ви, у яких нормативно-правових актах міститься інститут виконання і відбування кримінальних покарань?

- так; - ні.

11. Чи повинні нормативно-правові акти Департаменту відповідати Конституції і законам України?

- так; - ні,

12. Чи знаєте Ви, які є рівні взаємозв'язку між кримінальним і кримінально-виконавчим законодавством України?

- так; - ні.

13. Чи знаєте Ви, на що спрямована наука кримінально-виконавчого права?

- так; — ні.

14. Чи впливає наука кримінально-виконавчого права на процеси реформування органів і установ виконання покарання?

- так; - ні.

15. Чи знаєте Ви, з яких частин складається Кримінально-виконавче право як навчальна дисципліна?

- так; - ні.

 

Друге навчальне заняття

1. Чи знаєте Ви, що таке кримінально-виконавче законодавство?

- так; - ні.

2. Чи знаєте Ви, де закріплені мета і завдання кримінально-виконавчого законодавства України?

- так; - ні.

3. Чи знаєте Ви основні завдання кримінально-виконавчого законодавства України?

- так; - ні.

4. Чи знаєте Ви, в чому полягає зв'язок норм Загальної і Особливої частини кримінально-виконавчого законодавства?

- так; - ні.

5. Чи знаєте Ви принципи кримінально-виконавчого законодавства?

- так; - ні.

6. Чи знаєте Ви норми кримінально-виконавчого законодавства!

- так; — ні.

7. Чи знаєте Ви джерела кримінально виконавчого законодавства!

- так; - ні.

8. Чи знаєте Ви, що таке кримінально-виконавчі правовідносини?

- так; - ні.

9. Чи можете Ви, назвати характерні ознаки кримінально-виконавчих правовідносин?

- так; - ні.

 

Третє навчальне заняття

1. Чи знаєте Ви, що таке виправлення та ресоціалізація засуджених?

- так; - ні.

2. Чи знаєте Ви, що таке режим та засоби його забезпечення?

- так; - ні.

3. Чи знаєте Ви, що таке суб'єктивне право засудженого?

- так; - ні.

4. Чи знаєте Ви, що таке громадський вплив на осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання?

- так; — ні.

5. Чи знаєте Ви, що таке загальноосвітнє і професійно-технічне навчання засуджених?

- так; — ні.

6. Чи знаєте Ви, що таке залучення засуджених до праці?

- так; - ні.

7. Чи знаєте Ви, як проводиться поміщення засудженого в дисциплінарний ізолятор або в карцер?

- так; - ні.

8. Чи можете Ви назвати підстави застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї до засуджених?

- так; - ні.

 

Четверте навчальне заняття

1. Чи знаєте Ви, що таке правовий статус засудженого?

- так; - ні.

2. Чи знаєте Ви, хто з науковців розробляв проблему правового статусу засудженого?

- так; - ні.

3. Чи знаєте Ви, в чому полягає соціально-правове призначення правового статусу осіб, які відбувають покарання?

- так; - ні.

4. Чи знаєте Ви, що входить до змісту правового статусу засудженого?

- так; - ні.

5. Чи можете Ви назвати юридичні обов'язки засуджених?

- так; - ні.

6. Чи існує у засуджених право на освіту?

- так; - ні.

7. Чи підлягають засуджені державному пенсійному забезпеченню?

- так; - ні.

8. Чи знаєте Ви, які спеціальні обов'язки та права набувають засуджені?

- так; - ні.

 

П'яте навчальне заняття

1. Чи знаєте Ви, хто є державним органом, на який покладається завдання щодо здійснення єдиної державної політики у сфері виконання кримінальних покарань?

- так; - ні.

2. Чи знаєте Ви, в якому законі закріплена система органів та установ, які безпосередньо організують та здійснюють виконання покарань в Україні?

- так; - ні.

3. Чи знаєте Ви, які функції виконує ДКВС України?

- так; - ні.

4. Чи знаєте Ви форми співпраці між установами і органами внутрішніх справ щодо засуджених?

- так; - ні.

5. Чи знаєте Ви, які є рівні безпеки для виправних колоній?

- так; - ні.

6. Чи знаєте Ви, що таке професійна підготовка рядового і начальницького складу органів та установ ДКВС України?

- так; - ні.

7.Чи знаєте Ви, що таке дисциплінарний батальйон?

- так; - ні.