Печать
PDF

РОЗДІЛ IV. ПРАВОЧИНИ. ПРЕДСТАВНИЦТВО

Posted in Гражданское право - НПК Цивільний кодекс України (Є.О. Харитонов)

РОЗДІЛ IV. ПРАВОЧИНИ. ПРЕДСТАВНИЦТВО

Глава 16 Правочини

Параграф 1. Загальні положення про правочини

Параграф 2. Правові наслідки недодержання сторонами при вчиненні правочину вимог закону

Глава 17 Представництво