Печать
PDF

Глава 11 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ ДЕРЖАВИ, АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Posted in Гражданское право - НПК Цивільний кодекс України (Є.О. Харитонов)

Глава 11  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ ДЕРЖАВИ, АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Стаття 174. Відповідальність за зобов'язаннями держави

1. Держава відповідає за своїми зобов'язаннями своїм майном, крім майна, на яке відповідно до закону не може бути звернено стягнення.

Коментар див. після ст. 175.

Стаття 175. Відповідальність за зобов'язаннями територіальних громад

1. Територіальні громади відповідають за своїми зобов'язаннями своїм майном, крім майна, на яке відповідно до закону не може бути звернено стягнення.

1.  Держава та територіальні громади відповідають за своїми цивільно-правовими зобов'язаннями на загальних підставах із фізичними та юридичними особами належним їм майном. Із кола майна, на яке може бути звернено стягнення за боргами, зроблено три винятки.

По-перше, до такого майна належить майно, вилучене з цивільного обороту (ч. 2 ст. 178 ЦК), тобто яке не може перебувати у приватній власності фізичних та юридичних осіб.

По-друге, до складу такого майна не входить майно, яке закріплене за територіальними громадами, Автономною Республікою Крим та іншими суб'єктами.

По-третє, не допускається звернення стягнення на землю та інші природні ресурси, які перебувають у державній чи комунальній власності. Таке звернення стягнення на землю та інші природні ресурси, які перебувають у державній та комунальній власності, можливе лише у випадках, передбачених законом. Вказане обмеження не повинне поширюватися на землі та інші природні ресурси, які у відповідності до законодавства можуть перебувати у власності фізичних чи юридичних осіб із режимом їх повної оборотоздатності. Тобто, під законом тут розуміється не тільки акт цивільного законодавства, а й акти законодавства про землю та інші природні ресурси.

2. Територіальна громада відповідає за своїми цивільно-правовими зобов'язаннями на загальних підставах з фізичними та юридичними особами належним їй майном. Із кола майна, на яке може бути звернено стягнення за боргами, аналогічно до участі держави у зобов'язаннях, вилучені.

Так, не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями територіальної громади на майно, вилучене з цивільного обороту (ч. 2 ст. 178 ), тобто яке може перебувати у власності вказаного суб'єкта, але не може перебувати у приватній власності фізичних та юридичних осіб. Не допускається звернення стягнення на землю та інші природні ресурси, які перебувають у комунальній власності. Таке звернення можливе тільки у випадках можливості їх повної оборотоздатності.

 

 

Стаття 176. Розмежування відповідальності за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад та створених ними юридичних осіб

1.  Держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади не відповідають за зобов'язаннями створених ними юридичних осіб, крім випадків, встановлених законом.

2. Юридичні особи, створені державою, Автономною Республікою Крим, територіальними громадами, не відповідають за зобов'язаннями відповідно держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад.

3. Держава не відповідає за зобов'язаннями Автономної Республіки Крим і територіальних громад.

4. Автономна Республіка Крим не відповідає за зобов'язаннями держави і територіальних громад.

5. Територіальна громада не відповідає за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим та інших територіальних громад.

У ст. 176 ЦК закріплюється правило про самостійну відповідальність по зобов'язаннях юридичних осіб, створених державою, Автономною Республікою Крим та територіальним громадами, з одного боку, і зобов'язань України, Автономної Республіки Крим та територіальних громад, створених ними юридичних осіб, -- з другого. Єдиний виняток з цього правила існує з приводу України, Автономної Республіки Крим, територіальних громад, які несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за зобов'язаннями казенних підприємств та установ.

Чинним законодавством передбачена також відповідальність держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади за дії органів та посадових, службових осіб, які виконують владні завдання та функції. Так, відповідно до ст. 46 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» матеріальна шкода, завдана незаконними рішеннями голів місцевих державних адміністрацій, наказами керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, діями чи бездіяльністю посадових осіб місцевих державних адміністрацій при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується за рахунок держави з подальшим переходом до держави права зворотної вимоги (регресу) до винної посадової особи у розмірах і порядку, визначених законодавством. А відповідно до ст. 77 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам унаслідок неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування, відшкодовується за рахунок коштів місцевого бюджету, а в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування — за рахунок їх власних коштів у порядку, встановленому законом.

У законодавстві можуть встановлюватися випадки, коли держава, Автономна Республіка Крим, територіальна громада може нести відповідальність за зобов'язаннями юридичних осіб публічного та приватного права, які ними створені (наприклад, за зобов'язаннями створення окремих установ, казенних підприємств та ін.). У таких випадках, як правило, застосовується субсидіарна відповідальність при недостатності грошових коштів останніх.

Також можливе прийняття на себе державою, Автономною Республікою Крим, територіальною громадою гарантії (поручительства) щодо зобов'язань України, Автономної Республіки Крим та територіальних громад чи юридичних осіб і навпаки.

Українська держава як суб'єкт цивільного права, що має відокремлене від інших суб'єктів майно, може нести також солідарну відповідальність за зобов'язаннями.