Печать
PDF

КНИГА ПЕРША ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Posted in Гражданское право - НПК Цивільний кодекс України (Є.О. Харитонов)

КНИГА ПЕРША ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ

 

Загальні зауваження до Книги першої

 

 

РОЗДІЛ І. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Глава 1 Цивільне законодавство України

Глава 2 Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків

Глава З Захист цивільних прав та інтересів

 

 

РОЗДІЛ II. ОСОБИ

 

Підрозділ 1. Фізична особа

 

Глава 4 Загальні положення про фізичну особу

Глава 5 Фізична особа-підприємець

Глава 6 Опіка та піклування

 

Підрозділ 2. Юридична особа

 

Глава 7 Загальні положення про юридичну особу

Глава 8 Підприємницькі товариства

Параграф 1. Господарські товариства

1.  Загальні положення

2.  Повне товариство

3.  Командитне товариство

4.  Товариство з обмеженою відповідальністю

5.  Акціонерне товариство

 

Параграф 2. Виробничий кооператив

 

Підрозділ 3. Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах

 

Глава 9 Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах

Глава 10 Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах

Глава 11 Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад

 

 

РОЗДІЛ III. ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

 

Глава 12 Загальні положення про об'єкти цивільних прав

Глава 13 Речі. Майно

Глава 14 Цінні папери

Глава 15 Нематеріальні блага

 

 

РОЗДІЛ IV. ПРАВОЧИНИ. ПРЕДСТАВНИЦТВО

 

Глава 16 Правочини

Параграф 1. Загальні положення про правочини

Параграф 2. Правові наслідки недодержання сторонами при вчиненні правочину вимог закону

Глава 17 Представництво

 

 

РОЗДІЛ V. СТРОКИ ТА ТЕРМІНИ. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ

 

Глава 18 Визначення та обчислення строків

Глава 19 Позовна давність