Печать
PDF

Глава 28. Договір підряду

Posted in Гражданское право - Українське цивільне право (Заіка Ю.О.)

 

Глава 28. Договір підряду


28.1. Загальна характеристика
28.2. Обов'язки сторін
28.3. Договір побутового підряду
28.4. Договір будівельного підряду
28.5. Договір підряду на проведення проектних, та пошукових робіт

 

28.1. Загальна характеристика


Сучасне виробництво включає в себе як один із найважливіших елементів виконання різних за своїм змістом робіт як виготовлення матеріальних об'єктів, так і надання різного роду послуг. Ця мета реалізується в рамках договору підряду. На відміну від раніше розглянутих договорів (купівлі-продажу, найму), підрядник повинен не передати якесь майно (у власність чи тимчасове користування, відплатно чи безоплатно), а зобов'язується щось зробити, тобто виконати певну роботу, спрямовану на досягнення певного результату, який і потрібно передати замовнику.
За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу (ч. 1 ст. 837 ЦК).
Договір підряду за своїм змістом охоплює виконання найрізноманітніших в широкому розумінні цього слова робіт:
1) створення нових речей (будівництво будинків, гаражів, пошиття одягу, виготовлення інструмента для зламування сейфів тощо);
2) відновлення речей (ремонт квартир, комбайнів, годинників);
3) надання інших послуг:
а) речового характеру (фарбування парканів, прибирання снігу, гоління);
б) які не дають речового результату (юридичні, медичні, інформаційні, організація урочистих подій, догляд за хворими та дітьми).
Правове регулювання підрядних відносин здійснюється гл. 61 ЦК, Законом України від "Про захист прав споживачів" та окремими підзаконними актами, які регламентують порядок виконання окремих підрядних договорів. ЦК 2003 p. об'єднав в одну главу договори підрядного характеру, які в ЦК 1963 p. розглядалися як самостійні, а саме:
- будівельний підряд;
- побутовий підряд;
- підряд на проектні та пошукові роботи.
Юридична характеристика договору: двосторонній (взаємний), відплатний та типовий консенсуальний договір, оскільки на відміну від інших договорів, підряд не може бути виконаний негайно, в момент укладення договору, оскільки для досягнення обумовленого результату завжди потрібен певний час.
Істотними умовами договору є предмет, ціна і строк виконання.
Сторони договору — підрядник і замовник. Підрядник — це особа, яка бере на себе обов'язок виконати певну роботу, замовлення, послугу, а замовник — це особа, яка доручає це зробити, обіцяючи сплатити винагороду. Для виконання певних видів робіт необхідно отримати спеціальний дозвіл (ліцензію).
Так, лише державні підприємства можуть займатися діяльністю, пов'язаною із виготовленням наркотиків, зброї армійського зразка та боєприпасів до неї, випробуванням та експлуатацією ракетної техніки тощо.
Спеціальний дозвіл (ліцензія) потрібні для виконання окремих видів робіт підрядного характеру, таких як:
- пошук та розвідка родовищ корисних копалин;
- виробництво, ремонт спортивної, мисливської вогнепальної та пневматичної зброї;
- виготовлення лікарських засобів, небезпечних хімічних речовин, цінних паперів, спеціальних засобів;
- утримання тирів, стрільбищ;
- будівельна діяльність, окремі види проектних та будівельно-монтажних робіт;
- розробка та виготовлення спеціальних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку;
- надання охоронних послуг;
- медична, ветеринарна практика тощо.
Для виконання окремих видів робіт (насамперед спеціалізованих, наприклад, виконання проектно-кошторисних, інженерних робіт тощо) підрядник може залучати інших осіб — субпідрядників, але відповідальність перед замовником за результат їхньої роботи буде нести підрядник, який в цьому випадку стає генеральним підрядником.
Предметом договору підряду є виконання певної роботи та її кінцевий результат. Залежно від виду робіт і завдання замовника результат може полягати в створенні нової речі або поновленні, поліпшені чи в інших змінах речі, яка вже існує. Замовника цікавить, як правило, не процес виконання роботи, а саме результат, оскільки оплачується саме він.
Можна пригадати епізод із роману Е.М. Ремарка "Три товариша". Один із героїв, Роберт Локамп допоміг своєму знайомому художнику отримати вигідне замовлення — намалювати портрет померлої жінки булочника з маленької фотографії за 720 марок за шість тижнів. Після того, як клієнт пішов, Роберт запитав художника: "Ти будеш працювати над портретом шість тижнів? — Яке там! Чотири — п'ять днів. Але я йому не можу цього сказати, а то він почне рахувати, скільки я заробляю за годину і вирішить, що його обдурили".
Художник мав на увазі, що клієнт не зрозуміє, що для того, щоб малювати портрет "п'ять-шість днів" треба витратити багато часу і грошей на навчання. Тому і обрахування роботи в годинах буде не зовсім коректним.
Характерною ознакою договору підряду є те, що підрядник виконує роботу на свій ризик, тобто це означає, що він позбавляється права на винагороду у разі випадкової загибелі предмета підряду або неможливості завершення робіт без вини сторін. Так, якщо після закінчення будівництва в дачний будинок вдарила блискавка і будинок згорів, підрядник не має права на винагороду за виконану вчасно і добросовісно роботу.
Строк виконання договору є однією із істотних умов договору підряду. В договорі прийнято розрізняти момент початку і закінчення виконання роботи, а також проміжні строки, наприклад, поетапні строки здачі об'єкта. Особливе значення строку полягає в тому, що саме з його порушенням пов'язані негативні наслідки (штраф, пеня за несвоєчасне виконання роботи, а інколи і за несвоєчасний її початок, наприклад, при ремонті квартири).
Ціна за договором підряду — це грошова сума, яка, як правило, визначається на момент укладення договору і яку замовник зобов'язується сплатити підряднику за виконання роботи. Ціна в договорі складається з винагороди підряднику, та із компенсації витрат (наприклад, вартість витрачених підрядником матеріалів, амортизація устаткування, оплата послуг третіх осіб тощо).
Якщо для досягнення результату роботи підрядник повинен виконати комплекс робіт, значних за обсягом та складністю, ціна визначається шляхом складання кошторису.
Кошторис може бути твердим і приблизним. За наявності всіх вихідних даних повинен складатися твердий кошторис, який не підлягає перегляду і зміні в односторонньому порядку, наприклад, кошторис на ремонт квартири має бути твердим, оскільки за прейскурантами можна обрахувати вартість побілки, фарбування, шпалер, циклювання тощо. При перевищені твердого кошторису усі пов'язані з цим витрати несе підрядник.
Приблизний кошторис складають в тому випадку, коли неможливо заздалегідь визначити перелік необхідних робіт та їх обсяг, наприклад, при пробиванні водної свердловини на дачній ділянці. Якщо виникла необхідність значно перевищити приблизний кошторис, підрядник зобов'язаний погодити це питання з замовником.