Печать
PDF

РОЗДІЛ IV. ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО

Posted in Гражданское право - Українське цивільне право (Заіка Ю.О.)

 

РОЗДІЛ IV. ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО


Глава 17. Загальні положення про зобов'язання
17.1. Поняття та види цивільно-правових зобов'язань
17.2. Підстави виникнення зобов'язань
17.3. Сторони в зобов'язанні
17.4. Виконання зобов'язання
17.5. Предмет, спосіб, час і місце виконання зобов'язання
17.6. Підстави припинення зобов'язань

 

Глава 18. Види забезпечення виконання зобов'язань
18.1. Поняття видів забезпечення виконання зобов'язань
18.2. Неустойка та її види
18.3. Порука та гарантія
18.4. Завдаток
18.5. Застава
18.6. Притримання

 

Глава 19. Загальні положення про договори
19.1. Поняття договору, його зміст та форма
19.2. Класифікація договорів
19.3. Порядок укладення договорів
19.4. Зміна та розірвання договору