Печать
PDF

Глава 16. Право інтелектуальної власності

Posted in Гражданское право - Українське цивільне право (Заіка Ю.О.)

 

Глава 16. Право інтелектуальної власності


16.1. Поняття та суб'єкти права інтелектуальної власності
16.2. Об'єкти права інтелектуальної власності
16.3. Поняття авторського права
16.4. Об'єкти авторського права
16.5. Суб'єкти авторського права
16.6. Права автора
16.7. Види авторських договорів
16.8. Суміжні права
16.9. Захист авторських та суміжних прав
16.10. Право промислової власності
16.11. Захист прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок

 

16.1. Поняття та суб'єкти права інтелектуальної власності


Термін "інтелектуальна власність" увійшов у науковий обіг в нашій країні на початку 90-х років.                                                                                     Право інтелектуальної власності — це сукупність правових норм, які регулюють правові відносини, пов'язані із встановленням правомочностей конкретних осіб на строкове чи безстрокове володіння, користування і розпорядження нематеріальними об'єктами, які виражені в об'єктивній формі.
Право інтелектуальної власності — окремий інститут цивільного права, норми якого знайшли своє закріплення у Книзі четвертій ЦК "Право інтелектуальної власності".
Суб'єктами права інтелектуальної власності є особи (творці), чиєю працею створено об'єкт. Це може бути автор твору, винахідник, виконавець та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права, передбачені законом.