Печать
PDF

Глава 8. Особисті немайнові права

Posted in Гражданское право - Українське цивільне право (Заіка Ю.О.)

 

Глава 8. Особисті немайнові права


8.1. Поняття та ознаки особистих немайнових прав
8.2. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи
8.3. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи

 

8.1. Поняття та ознаки особистих немайнових прав


Цивільне право регулює два види суспільних відносин — майнові та немайнові. Якщо майнові пов'язані із власністю, то немайнові позбавлені економічного змісту.
В будь-якій сучасній цивілізованій демократичній країні права людини посідають найважливіше місце. Загальна декларація прав людини 1948 p., Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 1966 р. проголошують право кожної людини на життя, свободу, особисту недоторканність тощо. Положення міжнародних правових актів знайшли своє відображення в Конституції та в Книзі другій ЦК України "Особисті немайнові права фізичної особи", яка складається з трьох глав та 47 статей (статті 269—315).
Характерними ознаками особистих немайнових прав є такі:
- вони мають нематеріальний характер;
- за своїм характером вони є абсолютними правами;
- ці права належать кожній без винятку фізичній особі та спрямовані на її розвиток;
- їх виникнення та припинення пов'язане, як правило, із народженням та смертю фізичної особи і більшості з них вона не може бути позбавлена.
Необхідність класифікації особистих немайнових благ зумовлена необхідністю з'ясувати їх спільні риси та особливості, для того, щоб можна було не лише належним чином реалізовувати ці права, а й гарантувати та захищати їх.
В ЦК особисті немайнові права поділено на два види:
- особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи;
- особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.