Печать
PDF

Глава 7. Об'єкти цивільних прав

Posted in Гражданское право - Українське цивільне право (Заіка Ю.О.)

 

Глава 7. Об'єкти цивільних прав


7.1. Поняття об'єкта цивільного права
7.2. Речі
7.3. Результати роботи та послуги
7.4. Гроші
7.5. Цінні папери
7.6. Види цінних паперів

 

7.1. Поняття об'єкта цивільного права


Безоб'єктних цивільних правовідносин не існує. Суспільні відносини (в тому числі цивільні), позбавлені об'єкта, стають безглуздими.
Під об'єктом як одним із елементів цивільного правовідношення необхідно розуміти те, з приводу чого виникають правовідносини. Об'єктами цивільного права можуть бути як предмети матеріального світу, так і нематеріальні блага.
За правовим режимом і цільовим призначенням об'єкти цивільного права поділяються на:
- речі, включаючи гроші та цінні папери (облігації, векселі, депозитні та ощадні сертифікати, банківські ощадні книжки на пред'явника, коносаменти, акції, приватизаційні папери тощо);
- майнові права;
- результати інтелектуальної, творчої діяльності (група цивільних правовідносин, які виникають у зв'язку із створенням і використанням результатів творчої діяльності — творів науки, літератури, мистецтва, винаходів, промислових зразків тощо);
- інформацію як особливий об'єкт договірних відносин, пов'язаних з її збиранням, пошуком, зберіганням, переробкою, використанням;
- результати робіт, тобто в цьому разі ознака об'єкта цивільних прав полягає в тому, що результат роботи повинен бути виражений в уречевленій формі (створена нова річ чи поновлена, відрегульована чи налагоджена стара тощо);
- послуги. Це будь-яка корисна діяльність, починаючи від перевезення, комісії, зберігання і закінчуючи наданням юридичних, медичних, консультаційних та інших послуг;
- нематеріальні блага, такі як життя, здоров'я, честь, гідність, ділова репутація тощо. Нематеріальні блага не можна відділити від особи і, відповідно, вони є невідчужуваними.