Печать
PDF

Глава 6. Держава та територіальні громади як суб'єкти цивільних правовідносин

Posted in Гражданское право - Українське цивільне право (Заіка Ю.О.)

 

Глава 6. Держава та територіальні громади як суб'єкти цивільних правовідносин


Серед суб'єктів цивільного права особливе місце посідає держава, яка також може виступати стороною в певних цивільних правовідносинах. Держава — це особливий суб'єкт цивільного права, це не юридична особа, тому на цього учасника цивільних правовідносин не поширюються загальні положення, що є характерними для юридичних осіб.
Держава сама визначає свій правовий режим. На відміну від інших суб'єктів права, вона не може припинити свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації.
Серед форм участі держави в цивільному обігу можна назвати такі:
- участь держави шляхом створення юридичних осіб (державні унітарні підприємства та організації);
- безпосередня участь держави у внутрішньому обігу.
Так, від імені держави виступають як представницькі, так і виконавчі органи влади (Президент України, Уряд України, а в передбачених законом випадках — органи місцевого самоврядування та інші особи).
Держава виступає суб'єктом в наступних зобов'язальних правовідносинах:
- у відносинах позики (при випуску облігацій та інших цінних паперів);
- у відносинах із поставки продукції для державних потреб;
- у відносинах підряду для державних потреб;
- у відносинах дарування.
Саме на державу покладено обов'язок із відшкодування шкоди:
- завданої власникові прийняттям закону, що припиняє право власності на певне майно;
- заподіяної незаконними діями правоохоронних органів;
- завданої фізичній особі, яка потерпіла від злочину, якщо не встановлена особа, яка його заподіяла, або якщо вона є неплатоспроможною (ст. 1177 ЦК).
Крім держави, у цивільних правовідносинах можуть брати участь Автономна Республіка Крим і територіальні громади.