Печать
PDF

Глава 3. Цивільні правовідносини

Posted in Гражданское право - Українське цивільне право (Заіка Ю.О.)

 

Глава 3. Цивільні правовідносини


3.1. Поняття цивільних правовідносин
3.2. Суб'єкти цивільних правовідносин
3.3. Об'єкти цивільних правовідносин
3.4. Зміст цивільного правовідношення
3.5. Види цивільних правовідносин
3.6. Підстави виникнення цивільних правовідносин

 

3.1. Поняття цивільних правовідносин


Цивільне право, як і будь яка галузь права, впливає на волю людей, належним чином спрямовує їх поведінку. Держава видає правові норми і таким чином надає правової форми відносинам, що існують в суспільстві (майнові, особисті немайнові, сімейні, спадкові тощо).
Цивільні правовідносини — це врегульовані нормами цивільного права майнові відносини, відносини, пов'язані із інтелектуальною власністю та особисті немайнові відносини, учасники яких є носіями цивільних прав та обов'язків.
Наприклад, укладаючи договір купівлі-продажу, продавець і покупець водночас виступають і учасниками відносин, які регулюються нормами цивільного права. Так, відповідні статті ЦК покладають на продавця обов'язок передати товар, а на покупця — оплатити його.
Цивільне правовідношення має свою структуру. В ньому традиційно розрізняють такі елементи:
1) суб'єкт;
2) об'єкт;
3) зміст, тобто суб'єктивні права та обов'язки.