Печать
PDF

Використана література

Posted in Гражданское право - Договір купівлі-продажу (Горбунова, Богачов)

Використана література

  1. Конституція України
  2. Цивільний кодекс України від 16.01. 2003 року №435.
  3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року № 1618.
  4. Закон України „Про захист прав споживачів” від 12 травня 1991 року № 1023.
  5. Декрет Кабінету Міністрів України „Про державне мито” від 21 січня 1993 року № 7-93.
  6. Постанова Кабінету Міністрів України „Про реалізацію окремих положень Закону України „Про захист прав спожи­вачів” від 19 березня 1994 року № 172.
  7. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями” від 30 липня 1996 року № 854.
  8. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської ін­теграції України „Про затвердження Правил роздрібної тор­гівлі тютюновими виробами” від 24 липня 2002 року № 218.
  9. „Цивільний кодекс України. Коментар.” / під ред. Є.О. Харитонова, Харків, „Одісей”, 2003.
  10. „Цивільне право України” / за ред. О.В. Дзери. Київ, 2004.