Печать
PDF

18. В чому полягають особливості попередньої оплати товару

Posted in Гражданское право - Договір купівлі-продажу (Горбунова, Богачов)

8. В чому полягають особливості попередньої оплати товару

Як правило, покупець проводить оплату після передачі про­давцем товару, що зазначений у договорі купівлі-продажу.

Але договором може бути встановлено інше, наприклад, що оплата за товар буде проведена (повністю або частково) і до пере­дачі продавцем товару покупцю (попередня оплата).

Якщо Ви покупець

Якщо договором встановлено, що Вашим обов’язком є повна або часткова оплата товару до його передання продавцем (тобто попередня оплата), Ви повинні здійснити оплату у строк, встанов­лений договором купівлі-продажу.

Відповідно до умов договору купівлі-продажу Ви повинні ви­конати свої обов’язки у повному обсязі, тобто не тільки оплатити товар до його передачі продавцем, але й зробити це у визначений договором купівлі-продажу або цивільним законодавством строк.

Майте на увазі! Якщо Ви порушуєте свої зобов’язання щодо попередньої оплати за товар, обумовлений договором купівлі-про- дажу, то продавець має право вимагати виконання Вами такого обов’язку у семиденний строк від дня пред’явлення вимоги про­давцем, якщо обов’язок негайного виконання не випливає із дого­вору або актів цивільного законодавства.

Ваші дії у разі, коли продавець порушує свої зобов’язання. Тобто коли продавець одержав суму попередньої оплати, а при цьому не передав Вам товар відповідно до умов договору купівлі- продажу у встановлений строк.

У такому випадку Ви маєте право вимагати від продавця:

передання оплачених товарів;

повернення суми попередньої оплати.

Тобто у Вас виникає можливість пред’явлення до продавця альтернативних вимог - або передати обумовлені договором ку- півлі-продажу товари, за які вже була здійснена попередня оплата, або вимагати сплаченої за товар суми.

Право вибору при цьому належить тільки Вам.

Якщо Ви продавець

У разі, якщо договором купівлі-продажу визначена умова щодо попередньої оплати товару покупцем, він повинен виконати свої обов’язки у повному обсязі, тобто не тільки оплатити товар до його передачі Вами, але й зробити це у визначений договором ку- півлі-продажу або законодавством строк.

Ваші дії у разі, якщо покупець порушує свої зобов’язання щодо попередньої оплати за товар. Ви маєте право вимагати, щоб покупець виконав такий обов’язок у семиденний строк від дня пред’явлення Вами вимоги, якщо обов’язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Пам’ятайте! Якщо Ви одержали суму попередньої оплати, а при цьому не передали товар покупцю відповідно до умов догово­ру купівлі-продажу у встановлений строк, покупець має право ви­магати від Вас передання оплачених товарів або повернення суми попередньої оплати.

На суму попередньої оплати нараховується проценти від дня, коли товар мав бути переданий до дня фактичного передання то­вару покупцеві або повернення йому суми попередньої оплати. Розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного законодавства.