Печать
PDF

17. Що необхідно знати про оплату товару

Posted in Гражданское право - Договір купівлі-продажу (Горбунова, Богачов)

17. Що необхідно знати про оплату товару

З укладанням договору купівлі-продажу у кожної із сторін ви­никають як права, так і обов’язки.

Якщо Ви покупець

Відповідно до умов договору купівлі-продажу найважливішим Вашим обов’язком є прийняття від продавця придбаного майна (товару) і сплата за нього обумовлену договором ціну. Додаткові обов’язки можуть встановлюватися як для Вас так і для продавця договором купівлі-продажу, а також законодавчими актами.

Після того, як Ви прийняли товар (майно) від продавця або прийняли товаророзпорядчі документи на нього, Ви зобов’язані оплатити товар відповідно до умов договору купівлі-продажу. Але якщо інший строк оплати товару встановлений договором купів- лі-продажу або актами цивільного законодавства, то Ви повинні виконати свої обов’язки у відповідний строк.

Ви повинні сплатити продавцеві повну ціну переданого товару.

Така оплата може бути проведена як одноразово (виплата всі­єї суми зразу), так і протягом певного часу (оплата в розстрочку). При цьому Ви повинні дійти згоди з продавцем щодо порядку оплати за переданий продавцем товар.

Пам’ятайте! У випадку, коли Ви прострочили з оплатою това­ру, продавець має право вимагати від Вас оплати товару та сплати процентів за користування чужими коштами. Тобто у даному ви­падку, якщо Ви порушили свій обов’язок щодо своєчасної оплати за товар, то Ви крім цієї суми повинні сплатити ще й проценти за користування чужими коштами.

Якщо Ви продавець

У договорі купівлі-продажу одним із найвагоміших Ваших прав є право вимагати від покупця оплати товару.

У випадку, коли покупець прострочив з оплатою товару, Ви маєте право вимагати від нього оплати товару та сплати процентів за користування чужими коштами.

Законодавством передбачається випадок, коли покупець від­мовився прийняти та оплатити товар. Така відмова може бути обумовлена як поважними причинами, так і без їх наявності. Як правило, передача товару покупцю ще не відбулась, а тільки пла­нується у майбутньому. Але існують випадки, коли така передача вже відбулась, але покупець не приймає товар в силу певних об­ставин.

Зверніть увагу, що у такому разі Ви маєте право за своїм ви­бором вимагати від покупця оплати товару або відмовитись від договору.

Тобто саме Ви вирішуєте, як діяти у такій ситуації - вимагати оплати за товар, що є предметом договору купівлі-продажу, або відмо­витись від договору.