Печать
PDF

15. Як вчинити в разі передачі товару, що не відповідає умовам договору купівлі-продажу?

Posted in Гражданское право - Договір купівлі-продажу (Горбунова, Богачов)

15. Як вчинити в разі передачі товару, що не відповідає умовам договору купівлі-продажу?

Якщо Ви покупець

Відповідно до законодавства одним із Ваших обов’язків, що випливає з договору купівлі-продажу, є прийняття майна (това­ру), що є предметом договору, від продавця.

Винятком з цього правила є випадки, коли продавець не ви­конує або неналежно виконує умови договору купівлі-продажу (з порушенням строку передачі товару; невиконання умов щодо якості, кількості, асортименту, комплектності товару тощо). За таких умов Ви маєте право вимагати від продавця заміни товару, який передається, на товар, що обумовлений у договорі або відмо­витись від договору.

Пам’ятайте, що Ви зобов’язані вчинити всі необхідні дії, що забезпечують прийняття товарів, що передані відповідно до умов договору купівлі-продажу.

Тому з метою уникнення подальших можливих ускладнень Вам слід:

-           прийнятий Вами товар належним чином оглянути у строк, визначений договором купівлі-продажу, законом тощо;

-           у передбачений законом, договором строк перевірити кіль­кість, асортимент, якість, комплектність товару та додержання продавцем інших умов договору.

Якщо при перевірці товарів, що передаються продавцем згідно з договором купівлі-продажу, Вами була виявлена невідповідність щодо предмету договору, Ви повинні негайно повідомити про це продавця у письмовій формі.

Якщо Ви продавець

Ви зобов’язані передати покупцеві товар, що є предметом до­говору (тобто у строк, належної якості, у відповідній кількості, асортименту, тарі або упаковці тощо).

Однак можливі випадки, коли Ви не в змозі виконати в повно­му об’ємі умови договору. Тому, якщо Ви відхилились від умов до­говору (не виконали або неналежно виконали зазначені у договорі обов’язки), Ви повинні знати про можливі наслідки, які це може спричинити.

При порушенні умов договору купівлі-продажу щодо кількос­ті, асортименту, якості, комплектності, встановлених договором або актами цивільного законодавства, покупець зобов’язаний по­відомити Вас про це. При цьому, якщо строк такого повідомлення вами обопільно не узгоджений, покупець зобов’язаний вчинити таку дію у розумний строк після того, як порушення могло бути виявлене відповідно до характеру і призначення товарів.

Слід зазначити, що Ви не звільняєтесь від обов’язку задоволь­нити вимоги покупця навіть при несвоєчасному повідомленні Вас покупцем про порушення умов договору щодо кількості, якості, асортименту, комплектності товару у випадку, якщо Ви знали або могли знати про те, що передані покупцеві товари не відповідають умовам договору купівлі-продажу.

У такому випадку Ви не маєте права посилатися на те, що по­купець не повідомив Вас про порушення умов договору у строк, встановлений договором або актами цивільного законодавства.