Печать
PDF

12. Що необхідно знати покупцю про захист своїх порушених прав, пов’язаних з придбанням товару з недоліками

Posted in Гражданское право - Договір купівлі-продажу (Горбунова, Богачов)

12. Що необхідно знати покупцю про захист своїх порушених прав, пов’язаних з придбанням товару з недоліками

При порушенні Ваших прав, що виникли внаслідок невико­нання або неналежного виконання умов договору купівлі-продажу, Ви маєте право звернутися до судових органів з вимогою про захист своїх порушених прав.

Зверніть увагу на те, що позовна давність (строк, протягом якого Ви можете звернутись з позовом) щодо вимог у зв’язку із недоліками проданого товару обчислюється від дня виявлення не­доліків у межах двох років (якщо на товар не встановлено гаран­тійний строк або строк придатності), а відносно нерухомого майна

-    трьох років, якщо договором чи законом не встановлено іншого строку.

Якщо ж на товари, що є предметом договору купівлі-продажу, встановлений гарантійний строк (або строк придатності), то позо­вна давність обчислюється від дня їх виявлення у межах цих стро­ків.

Тобто, в разі якщо Ваші законні вимоги з приводу товару не­належної якості не були задоволені продавцем, Ви можете зверну­тись до суду за захистом своїх порушених прав.

При цьому слід пам’ятати, що позивач в такому випадку звіль­няється від сплати державного мита.

Розглянемо приклади складання окремих процесуальних до­кументів щодо захисту порушених прав.

Зразок позовної заяви про заміну товару неналежної якості на аналогічний належної якості

До

(найменування місцевого суду)

Позивач:                                                         ,

(П. І. Б.)

що проживає за адресою:

(місце проживання)

Відповідач:

(найменування) місцезнаходження:

ПОЗОВНА ЗАЯВА ПРО ЗАМІНУ ТОВАРУ НЕНАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ НА АНАЛОГІЧНИЙ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ

Ціна позову:

“__ ” ___________  200_ р. у Відповідача ______________________ , що знаходиться

за адресою ___________________________________ , я купив ______________ , за що

сплатив________ грн., що підтверджується______________________________ .

Відповідач гарантує якість придбаної мною речі протягом____________ з дня її

придбання. ________________ я виявив недоліки придбаної у Відповідача речі, що

полягають у_______________________________________________________________

Наявність недоліків придбаної у Відповідача речі підтверджується

“__ ”___________ 200_ року я звернувся до Відповідача__ з ви­могою про заміну           на аналогічний належної якості, але мені від­мовили в цьому, посилаючись на те, що______ .

Враховуючи наведене вище, на підставі ст. 708 Цивільного кодексу України, ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів»,

ПРОШУ:

Зобов’язати Відповідача________________ замінити _________________ нена­лежної якості на аналогічний            належної якості.

Додатки:

1. Касовий чек магазину про сплату вартості____________________ .

2.  Гарантійний талон.

3.  Копія позовної заяви.

4   .__________________ .

5.  Інші документи, які підтверджують обґрунтованість вимог позивачів.

Дата

Підпис

 

Зразок позовної заяви про обмін товару належної якості

До_________________________

(найменування місцевого суду)

Позивач:____________________

(П. І. Б.)

що проживає за адресою:______

(місце проживання)

Відповідач:_______________

(найменування) місцезнаходження:

ПОЗОВНА ЗАЯВА про обмін товару належної якості

“__ ”___________ 200_ року в__________________________________

(найменування торговельної організації)

я придбав________________________ , за який сплатив______ грн.___ коп.

(вказати, який товар)

Згодом я переконався, що придбаний товар, хоча й відповідає ви­могам щодо якості, але мені не підходить і не може бути використаний

мною за призначенням, оскільки____________________________________ .

(вказати причини)

“__ ” _________  200_ року я звернувся до працівника магазину з

проханням обміняти куплений мною товар на аналогічний. Мені було відмовлено в обміні товару (мої звернення до адміністрації магазину за­лишились без обґрунтованої відповіді)_____________________ .

(вказати причини)

Придбаний мною товар не включений до переліку товарів, що не підлягають обміну. Він не був у використанні, збережено його товарний вигляд, пломби (ярлики тощо), а також мною збережено розрахунковий документ, що був виданий мені разом з товаром.

На підставі вищевикладеного, керуючись ЦКУ ст. 9 Закону України “Про захист прав споживачів”,

ПРОШУ:

Зобов’язати

(найменування Відповідача) здійснити обмін купленого мною

(найменування товару)

на аналогічний товар.

Додатки:

1.  Документ, що підтверджує укладання договору купівлі-продажу: касовий, товарний чек, квитанція.

2.  Технічний паспорт чи інший документ, що його замінює.

3.  Копія позовної заяви.

Дата

Підпис