Печать
PDF

9. Що таке гарантія якості товару?

Posted in Гражданское право - Договір купівлі-продажу (Горбунова, Богачов)

9. Що таке гарантія якості товару?

Як продавцю так і покупцю необхідно знати, що:

з метою уникнення порушень споживацьких прав товар, який продавець передає або зобов’язаний передати покупцю, має відпо­відати вимогам щодо його якості в момент його передання, якщо інший момент визначення відповідності товару цим вимогам не встановлено договором купівлі-продажу.

Тобто товари, які продавець зобов’язаний передати покупцю, мають відповідати умовам договору купівлі-продажу або певним обов’язковим вимогам у момент їх передавання (або в інший мо­мент, визначений договором), і в межах розумного строку мають бути придатними для мети, з якою товари такого роду звичайно використовувалися.

Щодо питання забезпечення належної якості, надійності, дов­говічності продукції, призначеної для тривалого користування або зберігання, важливе місце належить гарантійним строкам. Так, законодавством передбачається, що строк, протягом якого прода­вець гарантує якість товару (гарантійний строк), може бути вста­новлений договором або законом.

Гарантійний строк - строк, протягом якого виробник (прода­вець, виконавець або будь-яка третя особа) бере на себе зобов’я­зання про здійснення безоплатного ремонту або заміни відповід­ної продукції у зв’язку з введенням її в обіг.

Якщо Ви покупець

При наявності обставин, що свідчать про неналежну якість придбаного Вами товару, Ви маєте право вимагати від продавця пропорційного зменшення ціни, безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк, відшкодування витрат на усунення не­доліків товару. Такі вимоги повинні бути задоволені, якщо прода­вець не доведе, що недоліки виникли внаслідок порушення Вами правил користування продукцією або його зберігання.

Саме тому при покупці товару та перед початком користу­вання ним Вам необхідно дотримуватись кількох простих пра­вил:

1)     перед початком експлуатації товару уважно ознайомтесь з правилами експлуатації, викладеними в наданій виробником (продавцем, виконавцем) документації на товар;

2)   в разі необхідності роз’яснення умов та правил використання товару - до початку використання товару зверніться за роз’яс­неннями до продавця (виробника, виконавця) або до іншої вказаної в експлуатаційній документації особи, що виконує їх функції;

3)    користуйтесь товаром згідно з його цільовим призначенням та дотримуйтесь умов (вимог, норм, правил), встановлених ви­робником товару (виконавцем) в експлуатаційній документації;

4)    з метою запобігання негативним для Вас наслідкам викорис­тання товару застосовуйте передбачені виробником в товарі за­соби безпеки з дотриманням передбачених експлуатаційною документацією спеціальних правил, а в разі відсутності таких правил в документації - дотримуйтесь звичайних розумних заходів безпеки, встановлених для товарів такого роду.

Якщо Ви продавець

При наявності обставин, що вказують на недоліки проданої продукції, Ви повинні задовольнити вимоги покупця, наприклад, зменшити ціну товару, безоплатно усунути недоліки тощо.

Однак в разі наявності сумнівів щодо правильності викорис­тання, застосування, зберігання покупцем придбаного товару, Ви повинні довести покупцю це.

Коли договором або законодавством передбачено надання Вами товарів визначеної якості, Ви зобов’язані передати покупцю товари, що мають відповідати зазначеним вимогам протягом пев­ного періоду часу (гарантійного строку).

Майте на увазі, що гарантія якості товару поширюється на всі комплектуючі вироби, якщо інше не встановлено договором.