Печать
PDF

Шановний читачу!

Posted in Гражданское право - Договір купівлі-продажу (Горбунова, Богачов)

Шановний читачу!

Кожна людина у повсякденному житті стикається з правови­ми питаннями, які, на жаль, не завжди може правильно вирішити у зв’язку з браком знань, недостатньою обізнаністю з порядком правового регулювання певних правових відносин.

Звичайно, однією із найбільш розповсюджених дій людини, які потребують правового регулювання, є укладання цивільних договорів, зокрема договорів купівлі-продажу. Це може бути як найпростіший договір (наприклад, роздрібна торгівля побутовими товарами, харчовою продукцією), так і договір з низкою особли­востей, які необхідно передбачити (купівля товарів в розстрочку, договори, що потребують нотаріального посвідчення тощо).

Саме під час укладання договорів купівлі-продажу часто по­рушуються і права громадян. Причиною цього є відсутність знань у громадянина щодо своїх прав, як покупця, а продавець або також не знає норм законодавства, або ж розраховує на правову необіз­наність покупця, нехтуючи своїми обов’язками.

Крім того, незнання законодавства продавцем також може спричинити йому значних збитків, якщо таким його незнанням користуються виробники, перевізники.

Саме тому у даному посібнику розглянуті найважливіші пи­тання, які корисно, а інколи і просто необхідно знати як продавцю так і покупцю для того, щоб гідно захистити свої законні права та не стати жертвою обману у цій сфері.