Печать
PDF

Використана література

Posted in Гражданское право - Договір дарування (Л.М. Горбунова, С.В. Богачов)

Використана література

 1. Конституція України.
 2. Цивільний кодекс України: Коментар. Видання друге із зміна­ми за станом на 15 січня 2004 р.- Х.: ТОВ “Одіссей”, 2004.
 3. Цивільний кодекс України: Підручник: У 2-х кн./ О.В.Дзе- ра (кер. авт. кол.), Д.В.Доброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. - 2-е вид., доповн. і перероб. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - кн.1
 4. Цивільний кодекс України: Офіційний текст / Міністерство юстиції України. - К.: Юрінком Інтер, 2003.
 5. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. № 2947.-ІІІ
 6. Закон України “Про цінні папери” від 23.02.2006 р. № 348-IV.
 7. Закон України “Про нотаріат” від 02.09.1993 р. № 3425-XII.
 8. Закон України “Про охорону культурної спадщини” від 08.06.2000 р. № 1805-ІІІ.
 9. Постанова Пленуму Верховного Суду “Про практику розгля­ду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди” від 27.03.1992 р. № 6.
 10. Постанова Кабінету Міністрів “Про затвердження Положення про Державний реєстр національного культурного надбання” від 12.08.1992 р. № 466.
 11. Зразки цивільно-правових документів: Науково-практичний посібник / За ред. В.О.Кузнєцова. - К.: Істина, 2006.