Печать
PDF

5. З якого моменту виникає у набувача право власності на майно, передане за договором довічного утримання (догля­ду)?

Posted in Гражданское право - Довічне утримання (догляд) (Горбунова, Богачов)

5. З якого моменту виникає у набувача право власності на майно, передане за договором довічного утримання (догля­ду)?

Законодавство відносить договір довічного утримання до різновиду договорів, пов’язаних із переходом права власності. Відчужувач передає у власність нерухомість, а також рухоме май­но, що має значну цінність. Моментом виникнення права власно­сті на майно, яке передається за договором довічного утримання, є державна реєстрація для нерухомого майна і нотаріальне посвід­чення для рухомого майна.