Печать
PDF

Титулка

Posted in Гражданское право - Р.О. Стефанчук Цивільне право України

 

P. О. Стефанчук

 

 

 

 

Цивільне право України

 

 

 

Навчальний посібник

 

 

Київ
Прецедент
2005

 

Навчальний посібник підготовлено колективом кафедри цивільно-правових дисциплін Хмельницького інституту регіонального управління та права на основі нового цивільного законодавства, зокрема Цивільного кодексу України станом на 1 квітня 2004 року.

Системно викладено загальні положення цивільного права, вчення про особисті немайнові права, речові права, права на об'єкти інтелектуальної власності, зобов'язального права, спадкового права та порівняльного (компаративістського) цивільного правознавства. Особлива роль відведена новаціям у сфері приватноправового регулювання та перспективам його розвитку у зв'язку з інтеграцією України до Європейського Союзу.

Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів.


Рецензенти:


Шевченко Я. М. — академік Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.
Харитонов Є. О. — доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.
Коссак В. М. — доктор юридичних наук, професор.