Печать
PDF

Список використаної та рекомендованої літератури

Posted in Конституционное право - Конституційне право України (Годованець В.Ф.)

Список використаної та рекомендованої літератури


1. Конституція України. — К., 1996.
2. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. // ВВР України. - 1990. — № 31.
3. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. // ВВР України. - 1991. - № 33.
4. Декларація прав національностей України від 1 листопада 1991 р. // ВВР України. — 1991. — № 53.
5. Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом України "Про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України" від 8 червня 1995 р. // ВВР України. — 1995. - № 18.
6. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. // Международные акты о правах человека. — М., 1998.
7. Європейська хартія про місцеве самоврядування 1985 року // Віче. — 1993. - № 6.
8. Общая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // Международные акты о правах человека. — М., 1998.
9. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (1966) // Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. — Амстердам; К., 1996.
10. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права (1966) // Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. — Амстердам; К., 1996.
11. Закон України "Про Всеукраїнський та місцеві референдуми" від 3 липня 1991 р. // ВВР України. - 1991. - № 33.
12. Закон України "Про державний кордон України" від 4 листопада 1991 р. // ВВР України. — 1991. — № 53.
13. Закон України "Про прокуратуру" від 5 листопада 1991 р. // ВВР України. - 1991. — № 53.
14. Закон України "Про об'єднання громадян" від 16 червня 1992 р. // ВВР України. — 1992. — № 34.
15. Закон України "Про національні меншини в Україні" від 25 червня 1992 р. // ВВР України. — 1992. — № 36.
16. Закон України "Про статус суддів" від 15 грудня 1992 р. // ВВР України. — 1993. — № 8.
17. Закон України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" від 4 лютого 1994 р. // ВВР України. — 1994. — №23.
18. Регламент Верховної Ради України від 27 липня 1994 р. // ВВР України. - 1994. - № 35.
19. Закон України "Про Автономну Республіку Крим" від 17 березня 1995 р. // ВВР України. — 1995. — № 11.
20. Закон України "Про комітети Верховної Ради України" від 4 квітня 1995 р. // ВВР України. — 1995. — № 19.
21. Закон України "Про Рахункову палату" від 11 липня 1996 р. // ВВР України. - 1996. - № 24.
22. Закон України "Про Конституційний Суд України" від 16 жовтня 1996 р. // ВВР України. — 1996. — № 49.
23. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 р. // ВВР України. - 1997. — № 24.
24. Закон України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" від 23 грудня 1997 р. // ВВР України. — 1998. -№10.
25. Закон України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" від 14 січня 1998 р. // ВВР України. — 1998. - № 3/4.
26. Закон України "Про Вищу раду юстиції" від 15 січня 1998 р. // ВВР України. - 1998. — № 25.
27. Закон України "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим" від 10 лютого 1998 р. // ВВР України. — 1998. — №29.
28. Закон України "Про Раду національної безпеки і оборони України" від 5 березня 1998 р. // ВВР України. — 1998. — № 33.
29. Закон України "Про столицю України місто-герой Київ" від 15 січня 1999 р. // ВВР України. - 1999. -№11.
30. Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 9 квітня 1999 р. // ВВР України. — 1999. — № 20/21.
31. Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" від 15 вересня 1999 р. // ВВР України. — 1999. — № 45.
32. Закон України "Про представництво Президента України в Автономній Республіці Крим" від 2 березня 2000 р. // ВВР України. - 2000. — № 21.
33. Закон України "Про правовий режим надзвичайного стану" від 16 березня 2000 р. // ВВР України. - 2000. - № 23.
34. Закон України "Про політичні партії в Україні" від 5 квітня 2001 р. // ВВР України. - 2001. - № 23.
35. Закон України "Про імміграцію" від 7 червня 2001 р. // ВВР України. — 2001. — № 41.
36. Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 7 червня 2001 р. // ВВР України. — 2001. — № 33.
37. Закон України "Про органи самоорганізації населення" від 11 липня 2001 р. // ВВР України. - 2001. — № 48.
38. Закон України "Про громадянство України" від 18 січня 2001 р. // ВВР України. - 2001. — № 13.
39. Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про статус народного депутата України"» від 22 березня 2001 р. // ВВР України. - 2001. - № 42.
40. Закон України "Про біженців" від 21 червня 2001 р. // ВВР України. — 2001. — № 47.
41. Закон України "Про судоустрій України" від 7 лютого 2002 р. // ВВР України. — 2002. — № 27-28.
42. Закон України "Про статус депутатів місцевих рад" від 11 липня 2002 р. // ВВР України. - 2002. - № 40.
43. Закон України "Про Державний Гімн України" від 6 березня 2003 р. // ВВР України. - 2003. - № 24.
44. Закон України "Про правовий статус закордонних українців" від 4 березня 2004 р. // ВВР України. - 2004. — № 25.
45. Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про вибори Президента України"» від 18 березня 2004 р. // ВВР України. - 2004. - № 21-22.
46. Закон України "Про порядок обрання на посаду та звільнення з посади професійного судді Верховною Радою України" від 18 березня 2004 р. // ВВР України. — 2004. — № 25.
47. Закон України "Про вибори депутатів народних депутатів України" від 25 березня 2004 р. // ВВР України. — 2004. — № 27-28.
48. Закон України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" від 6 квітня 2004 р. // ВВР України. — 2004. -№30-31.
49. Закон України "Про Центральну виборчу комісію" від 30 червня 2004 р. // ВВР України. - 2004. — № 36.
50. Закон України "Про міжнародні договори України" від 29 червня 2004 р. // ВВР України. - 2004. - № 50.
51. Закон України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 р. // Уряд, кур'єр. — 2004. — 10 грудня.
52. Закон України "Про особливості застосування Закону України "Про вибори Президента України" при повторному голосуванні 26 грудня 2004 року" від 8 грудня 2004 р. // ВВР України. - 2004. - № 52.
53. Указ Президента України "Про Положення про обласну, Київську, Севастопольську міську державну адміністрацію та Положення про районну, районну у містах Києві та Севастополі державну адміністрацію" від 21 серпня 1995 р. // Уряд, кур'єр. — 1995. — № 127-128. — 26 серпня.
54. Указ Президента України "Про загальне положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади України" від 12 березня 1996 р. // Уряд, кур'єр. — 1996. — № 58/59. — 28 березня.
55. Указ Президента України «Питання організації виконання Закону України "Про громадянство України"» від 27 березня 2001 р. // Офіц. вісн. України. — 2001. — № 13.
56. Указ Президента України "Про заходи щодо вдосконалення взаємодії органів виконавчої влади з Верховною Радою України" від 25 березня 2003 р. // Офіц. вісн. України. — 2003. -№13.
57. Указ Президента України "Про Державну судову адміністрацію України" від 29 серпня 2002 р. // Офіц. вісн. України. — 2002. - № 36.
58. Указ Президента України "Про Положення про Державну судову адміністрацію України" від 3 березня 2003 р. // Офіц. вісн. України. — 2003. — № 10.
59. Указ Президента України "Про Секретаріат Президента України" від 24 січня 2005 р. // Офіц. вісн. України. — 2005. — №4.
59а. Указ Президента України "Питання Секретаріату Президента України" від 27 січня 2005 р. // Офіц. вісн. України. — 2005. — №7.
60. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України" від 5 червня 2000 р. // Офіц. вісн. України. — 2000. - № 24.
61. Конституція Автономної Республіки Крим від 21 жовтня 1998 р. // ВВР України. - 1999. - № 5/6.
62. Рішення Верховного Суду України від 3 грудня 2004 р. (справа за скаргою на бездіяльність Центральної виборчої комісії, дії по встановленню результатів повторного голосування з виборів Президента України) // Уряд, кур'єр. — 2004. — 8 груд.
63. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про особливості застосування Закону України "Про вибори Президента України" при повторному голосуванні 26 грудня 2004 р. (справа про особливості застосування Закону   України   "Про   вибори   Президента України")»
від 24 грудня 2004 р. № 22-рп/2004 // Уряд, кур'єр. — 2004. — 30 груд.
64. Авер'янов В. Система органів виконавчої влади: проблеми реформування у світлі конституційних вимог // Право України. - 2003. - № 9. - С 24-30.
65. Батанов О. В. Конституційно-правовий статус територіальних громад в Україні: Моногр. — К., 2003.
66. Борденюк В. Концептуальні основи співвідношення функцій місцевого самоврядування та його органів з функціями держави // Право України. — 2003. — № 11. — С 17-23.
67. Борденюк В. Місцеве самоврядування в механізмі держави: конституційно-правовий аспект // Право України. — 2003. — №4.-С 12-17.
68. Бородін І. Судова влада у теорії поділу влад // Право України. -2002. — № 10. — С 11-14.
69. Василюк С Конституційний механізм взаємодії законодавчої і судової влади в Україні // Право України. — 2003. — № 12. — С 3-6.
70. Гайворонський В. Конституційний принцип верховенства права // Право України. — 2003. — № 5. — С 26-31.
71. ГарчеваЛ. П., ЯрмышА. Н. Конституционное право Украины: Учеб. пособие. — 2-е изд., испр. и доп. — Симферополь, 2002.
72. Годованець В. Ф. Конституція України потребує "пильної праці" і "боротьби" за її реалізацію, а не нагальної зміни системи влади // Наукові записки. Серія "Право". — Острог, 2004. — С 48-54.
73. Журавський В. С Політична система України: проблема становлення і розвитку (правовий аспект). — К., 1999.
74. Журавський В. С Становлення і розвиток українського парламентаризму (теоретичні та організаційно-правові проблеми). — К., 2002.
75. Заєць А. 1. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. — К., 1999.
76. КасынюкЛ.А. Основы конституционного права Украины: Учеб. пособие. — 3-е изд., перераб. и доп. — Харьков, 2003.
77. Коваленко А. А. Розвиток виконавчої влади в Україні на сучасному етапі: теорія і практика: Моногр. — К., 2002.
78. Коментар а,о Конституції України. — К., 1998.
79. Конституційна реформа: експертний аналіз / Відп. за вип. та упоряд. Є. Захаров. — X., 2004.
80. Конституційно-правові засади становлення української державності / За ред. В. Я. Тація, Ю. М. Тодики. — X., 2003.
81. Конституційне право України / За ред. В. Ф. Погорілка. — К., 1999.
82. Конституційне право України: Підручник для вищих навч. закладів / За ред. Ю. М. Тодики, В. С Журавського. — К., 2002.
83. Конституційне право України: Підручник для юрид. спец, вузів / За ред. В. Ф. Погорілка. — 4-те вид. — К., 2003.
84. Конституція України: Наук.-практ. коментар / Голова редкол. В. Я. Тацій та ін. - X.; К., 2003.
85. Конституція України — основа подальшого розвитку законодавства. — К., 1997.
86. Конституція України — Основний Закон суспільства, держави, людини: Наук.-метод. рекомендації. — К., 1998.
87. Костицький М., Годованець В. Правові проблеми захисту прав людини і громадянина в Конституційному Суді України // Вісн. Конституційного Суду України. — 2002. — № 3. — С 53-65.
88. Костицький М., Годованець В., Гкаченко Т. Державна мова в Україні (політико-правовий огляд) // Політична думка. — 2000. — № 3. -С. 114-130.
89. Костюченко О. А. Конституційне право України: Навч.-метод, посіб. для самост. вивч. дисципліни. — К., 2001.
90. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навч. посіб. — К., 2001.
91. Кравченко В. В. Конституційне право України у визначеннях та схемах: Навч. посіб. — К., 2002.
92. Кравченко В. В., Сербан Ф. І. Конституційне право України (тематичний словник термінів та визначень). — К., 1996.
93. Крупчан О. Референдум: Світовий досвід і сьогодення України // Право України. — № 8. — С 30-35.
94. Лисенков С. Л. Конституція України: Матеріали до вивчення. - К., 1997.
95. Лунь 3. Правова охорона конституції: до питання про постановку проблеми // Право України. — 2002. — № 7. — С. 13—17.
96. Ю. М. Бисага таін. Мала юридична енциклопедія з конституційного права. — Ужгород, 2003.
97. Международные акты о правах человека: Сб. документов. — М., 1998.
98. Мироненко О. Конституційна юстиція: маловідомі сторінки історії// Закон і бізнес. — 2000. — 9-15 верес.
99. Молдован В. В., Мелащенко В. Ф. Конституційне право: Опорні конспекти. — К., 1996.
100. Опришко В. Ф. Конституційні основи розвитку законодавства України. - К., 2001.
101. ОрзихМ. Ф. Конституционная реформа в Украине: Учеб. пособие. — Одесса, 2003.
102. Основи конституційного права України. — К., 1997.
103. Пахомов І. Конституція України і виконавча влада // Право України. - 2002. — № 9. — С 38-40.
104. Перша Конституція України Гетьмана Пилипа Орлика. — К., 1994.
105. Погорілко В., Федоренко В. Джерела конституційного права України: поняття, види і система // Право України. — 2002. — № 3. - С 8-16.
106. Погорілко В., Федоренко В. Об'єкти конституційного права: поняття, ознаки та види // Право України. — 2004. — № 2. — С 9-16.
107. Погорілко В., Федоренко В. Суб'єкти конституційно-правових відносин: поняття, ознаки, види // Право України. — 2002. — № 10. — С. 3-9.
108. Політична система органів України: особливості становлення, тенденції розвитку. — К., 1998.
109. Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. — Амстердам; К., 1996.
110. Рабінович П. М., Панкевич І. М. Здійснення прав людини: проблеми обмежування (загальнотеоретичні аспекти). — Л., 2001.
111. Скомороха В. Проблеми понятійного апарату в дослідженні питань теорії і практики конституційної юрисдикції // Вісн. Конституційного Суду України. — 2003. — № 3. — С. 52—64; №4. -С. 17-29.
112. Скрипнюк О., Тихий В. Соціальна держава і проблеми забезпечення соціальної безпеки // Вісн. Конституційного Суду України. — 2002. - № 2. — С 42-49.
113. Ставнійчук М. Вдосконалення законодавства про вибори Президента України // Право України. — 2003. — № 12. — С 11-19.
114. Ставнійчук М. Строки у виборчому процесі: правові проблеми визначення поняття, класифікації та обрахунків // Право України. - 2003. - № 10. - С 21-28.
115. ТаційВ.Я. Конституційна реформа — шлях до політичного компромісу та соціального миру // 2000. — № 1. — 2005.
116. Тесленко М. В. Конституційна юрисдикція в Україні. — К., 2003.
117. Тихий В. Основні повноваження Конституційного Суду України (коментар до статті 150 Конституції України) // Вісн. Конституційного Суду України. — 2003. — № 4. — С 30—35.
118. Тодика О. Ю. Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні. — К., 2004.
119. Тодика Ю. М. Конституція України: проблеми теорії і практики: Моногр. — X., 2000.
120. ТодыкаЮ. М. Толкование Конституции и законов Украины: теория и практика. — Харьков, 2001.
121. Тодика Ю. М., Клименко Т. Б. Основи конституційного права України. - X., 1998.
122. Федоренко Т. Поділ та єдність влади: інтеграційні механізми на парламентському рівні // Право України. — 2002. — №11.— С 13-15. 
123. Фрицький О. Ф. Конституційне право України: Підручник. — К., 2002.
124. Шаповал В. Основний Закон України у світовому конституційному вимірі // Право України. — 2002. — № 6. — С. 10— 16.
125. Шаповал В. Основні характеристики конституційного права // Вісн. Конституційного Суду України. — 2004. — № 1. — С 77-87.
126. Шаповал В. Поняття держави і суверенітету в конституційному праві // Вісн. Конституційного Суду України. — 2003. — № 1. - С 70-83.
127. Шаповал В. Феномен державного органу (органу держави) або органу державної влади: теоретико-правовий і конституційний аспекти // Право України. — 2003. — № 8. — С. 25—29.
128. Шаповал В. Форма держави в конституційному праві // Вісн. Конституційного Суду України. — 2003. — № 2. — С. 47—58; № 3. - С 65-80.
129. Шаповал В. Юридичний феномен конституції держави // Вісн. Конституційного Суду України. — 2003. — № 4. — С. 42—57; №5. - С 96-112.