Зміст
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Жилищное право - Є.О. Мічурін Житлове право України

 

Передмова

Глава І. Загальні положення житлового права України

Вступ

§ 1. Поняття житлового права

§ 2. Предмет і метод житлового права

§ З. Функції та принципи житлового права.

§ 4. Здійснення права на житло

§ 5. Класифікація житлових правовідносин

§ 6. Житлове право як галузь законодавства, навчальна дисципліна та наука

§ 7. Поняття житлового фонду і види житлових фондів

§ 8. Поняття житла та його ознаки

 

 

Глава II. Засоби здійснення права на житло

Розділ 1. Здійснення права на житло шляхом будівництва

§ 1. Самостійне будівництво як засіб реалізації права на житло

§ 2. Здійснення права на житло через часткову участь осіб у житловому будівництві

§ 3. Здійснення права на житло через його будівництво житлово-будівельними кооперативами

§ 4. Кредитування індивідуального житлового будівництва.

Розділ 2. Здійснення права на житло шляхом переходу його у власність

§ 1. Приватизація житла

§ 2. Договір купівлі-продажу житла

§ 3. Договір міни житла

§ 4. Договір довічного утримання

§ 5. Договір ренти житла

§ 6. Спадкування житла

Розділ 3. Здійснення права на житло шляхом отримання його у користування

Підрозділ 1. Сплатне користування житлом

§ 1. Загальні положення найму житла

§ 2. Приватний найм житла

§ 3. Соціальний найм житла

§ 4. Особливості договору найму службових житлових приміщень

§ 5. Особливості договору найму житла у гуртожитках

Підрозділ 2. Безоплатне користування житлом

§ 1. Договір безоплатного користування житлом

Підрозділ 3. Інші підстави користування житлом

§ 1. Право користування житлом членів сім'ї, які не є співвласниками житлового приміщення

§ 2. Право користування жилим помешканням на підставі спадкового розпорядження

 

Глава III. Захист житлових прав

§ 1. Позасудові засоби захисту житлових прав

§ 2. Судовий захист житлових прав