Сімейне право України (За загальною редакцією В. І. Борисової, І. В. Жилінкової) PDF Печать
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
Семейное право - В.І.Борисова, І.В.Жилінкова Сімейне право України

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

 

Підручник

 

За загальною редакцією В. І. Борисової, І. В. Жилінкової

 

Київ Юрінком Інтер

2006

 

 

Рекомендовано Вченою радою Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого (протокол № 4 від 28 листопада 2003 року)

Рецензенти:

Дзера О. В. — доктор юридичних наук, професор;

Харитонов Є. О. — доктор юридичних наук, професор;

Кройтор В. А. — кандидат юридичних наук, доцент

Автори:

Баранова Л. М., кандидат юридичних наук, доцент — розділ III гл. 8;

Борисова В. І., кандидат юридичних наук, доцент — розділ І гл. 2; розділ II гл. 4 (у співавторстві з Л. В. Пановою); розділ V гл. 13,14,15;

Жилінкова І. В., доктор юридичних наук, професор — розділ I гл. 1, 3 (§1—2); розділ II гл. 6, 7; словник основних термінів;

Крижна В. М., кандидат юридичних наук, доцент — розділ I гл. 3 (§3);

Новохатська Я. В., викладач — розділ III гл. 10;

Панова Л. В., кандидат юридичних наук — розділ II гл. 4 (у співавторстві з В. І. Борисовою);

Пучковська І. Й., кандидат юридичних наук, доцент — розділ II гл. 5;

Соловйов О. М., кандидат юридичних наук — розділ VI;

Явор О. А., кандидат юридичних наук, доцент — розділ III гл. 9;

Яроцький В. Л., кандидат юридичних наук, доцент — розділ IV

 

Підручник підготовлено колективом викладачів кафедри цивіль: ного права Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого на основі нового Сімейного кодексу України і відповідно до нової програми курсу сімейного права.

Висвітлено актуальні теоретичні проблеми сімейного права і роз: глянуто основні питання курсу: сім'я, шлюб, особисті та майнові пра: вовідносини подружжя, права та обов'язки батьків і дітей, влашту: вання дітей, позбавлених батьківського піклування тощо. Особливу увагу приділено новим інститутам сімейного права.

Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних юридич: них закладів освіти, а також наукових і практичних працівників.