Печать
PDF

Підрозділ ІІ. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність - § 2. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за додержанням законів в оперативно-розшуковій діяльності

Posted in Прокурорский надзор - Прокурорський нагляд в Україні (І.Є.Марочкін)

 

§ 2. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за додержанням законів в оперативно-розшуковій діяльності

Стаття 14 Закону “Про оперативно-розшукову діяльність” надає прокурору право в межах своєї компетенції:
1) безперешкодно входити в усі приміщення органів, які проводять оперативно-розшукову діяльність;
2) вимагати для перевірки розпорядження, інструкції, накази та інші акти щодо оперативно-розшукової діяльності, оперативно-розшукові справи, реєстраційні, облікові, звітні, статистичні, аналітичні документи та інші відомості щодо здійснення оперативно-розшукових заходів;
3) доручати керівникам відповідних органів проведення у підвідомчих їм підрозділах перевірок з метою усунення порушень закону;
4) давати письмові вказівки про проведення оперативно-розшукових заходів в інтересах кримінального судочинства, про розшук осіб, які безвісно зникли;
5) давати згоду на продовження строку проведення оперативно-розшукової діяльності;
6) отримувати пояснення щодо порушень вимог закону від посадових осіб органів, які проводять оперативно-розшукову діяльність;
7) перевіряти скарги на порушення законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, з ознайомленням у необхідних випадках з оперативно-розшуковими матеріалами;
8) скасовувати незаконні постанови про заведення або закриття оперативно-розшукової справи, зупинення або поновлення оперативно-розшукової діяльності чи про інші рішення, що суперечать закону;
9) вживати заходів щодо усунення порушень законності під час проведення оперативно-розшукової діяльності і притягнення винних до встановленої законом відповідальності;
10) вносити подання про скасування незаконної постанови суду про дозвіл або відмову на проведення оперативно-розшукових заходів.
Внесення прокурором такого подання зупиняє проведення оперативно-розшукових заходів, дозвіл на які дано судом.
Застосування деяких повноважень прокурора, з огляду на особливості об’єкта нагляду, має певні обмеження. Наприклад, право на безперешкодний вхід в усі приміщення органів, які проводять оперативно-розшукову діяльність (п. 1 ст. 14 Закону), прокурор в ряді випадків не може реалізувати у зв’язку з тим, що в цьому приміщенні може знаходитись спеціальна техніка, з якою працюють штатні негласні працівники органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, або особи, які допомагають цим органам на конфіденційній основі.
Дещо обмежені права прокурора на витребування для перевірки документів та інших відомостей щодо здійснення оперативно-розшукових заходів (п. 2 ст. 14 Закону).
Йдеться, перш за все, про осіб, які є гласними і негласними працівниками, документацію, яка зашифровує особу чи відомчу належність працівників, приміщення і транспортні засоби оперативних підрозділів тощо.
Відомості про осіб, які конфіденційно співробітничають або співробітничали із розвідувальним органом України, належність конкретних осіб до кадрового складу розвідувальних органів, а також форми, методи і засоби розвідувальної діяльності та інформаційно-штатна структура розвідувальних органів не відносяться до предмета прокурорського нагляду (ч. З ст. 14 Закону про ОРД).