Печать
PDF

Підрозділ ІІ. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність

Posted in Прокурорский надзор - Прокурорський нагляд в Україні (І.Є.Марочкін)

Підрозділ ІІ. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність

§ 1. Предмет і завдання нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність
§ 2. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за додержанням законів в оперативно-розшуковій діяльності
§ 3. Організація нагляду за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність

§ 1. Предмет і завдання нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність

Предметом нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, є:
а) додержання законодавства щодо суб’єктів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність (ст. 5 Закону “Про оперативно-розшукову діяльність” —далі Закон);
б) додержання законодавства щодо підстав для проведення оперативно-розшукових заходів (ст. 6 Закону);
в) додержання законодавства про види оперативно-розшукових заходів (ст. 8 Закону);
г) додержання законодавства про умови проведення оперативно-розшукових заходів (ст. 9 Закону);
д) додержання законодавства про строки проведення оперативно-розшукових заходів (ст. 9-1 Закону);
є) додержання законодавства про порядок документування оперативно-розшукових заходів і реалізації матеріалів цієї діяльності (статті 8, 10 Закону). Прокурорський нагляд має своїм завданням сприяти: 1) розкриттю злочинів, захисту особи, її прав, свобод, власності, прав підприємств, установ, організацій від злочинних посягань; 2) виконанню вимог закону про невідворотність відповідальності за вчинений злочин; 3) запобіганню незаконному притягненню особи до кримінальної відповідальності; 4) охорони прав і законних інтересів громадян, які перебувають під слідством; 5) здійсненню заходів щодо запобігання злочинам, усунення причин та умов, що сприяють їх вчиненню (ст. 29 Закону “Про прокуратуру”).
Прокурор також має вживати заходів до того, щоб органи, які проводять оперативно-розшукову діяльність, додержували передбачений законом порядок проведення оперативно-розшукових заходів.
Оперативно-розшукова діяльність — це система гласних і негласних пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів, що здійснюються із застосуванням оперативно-технічних заходів спеціальними органами:
1. Міністерства внутрішніх справ — кримінальною, транспортною та спеціальною міліцією, спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю, забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів і учасників кримінального судочинства;
2. Служби безпеки України — розвідкою, контррозвідкою, військовою контррозвідкою, захисту національної державності, спеціальними підрозділами по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, оперативно-технічними, внутрішньої безпеки, оперативного документування, боротьбі з тероризмом і захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів;
3. Прикордонної служби — підрозділами з оперативно-розшукової роботи, розвідувальними органами Державного департаменту у справах охорони державного кордону України;
4. Управління державної охорони — підрозділом оперативного забезпечення охорони виключно з метою забезпечення безпеки осіб та об’єктів, щодо яких здійснюється державна охорона;
5. Органів державної податкової служби — оперативними підрозділами податкової міліції;
6. Органів і установ Державного департаменту України з питань виконання покарань — оперативними підрозділами;
7. Розвідувального органу Міністерства оборони України — підрозділами: оперативним, оперативно-технічними, власної безпеки (ст. 5 Закону “Про оперативно-розшукову діяльність”).
Оперативно-розшукові заходи можуть здійснюватись зазначеними органами тільки за наявності підстав, передбачених ст. 6 Закону “Про оперативно-розшукову діяльність”.
Виходячи із завдань, які визначені Законом “Про прокуратуру” , прокурорській перевірці підлягають додержання вимог Конституції України, КК та КПК України, законів України “Про оперативно-розшукову діяльність”, “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”, “Про контррозвідувальну діяльність”, “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними ” та інших законодавчих актів. Прокурор, виконуючи ці завдання, повинен: а) своєчасно перевіряти вимоги закону про наявність підстав для проведення ОРД, які визначені ст. 6 Закону; б) перевіряти відповідність вимогам закону рішень посадових осіб підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність; в) спостерігати, щоб оперативно-розшукові заходи проводилися уповноваженими особами за наявності підстав відповідно до мети та завдань оперативно-розшукової діяльності і з додержанням необхідних умов і порядку; г) перевіряти, щоб не були обмежені права і законні інтереси осіб, які допомагають органам, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність; д) наглядати затим, щоб органи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, у повному обсязі вживали усіх передбачених законом заходів по виконанню покладених на них завдань.
Здійснюючи нагляд за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності, прокурор зобов’язаний, перш за все, попередити порушення вимог закону, вжити заходів до їх усунення, а при порушенні прав і законних інтересів особи — до поновлення порушених прав і відшкодування матеріальних збитків.