Печать
PDF

Підрозділ І. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство

Posted in Прокурорский надзор - Прокурорський нагляд в Україні (І.Є.Марочкін)

Підрозділ І. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство

§ 1. Предмет і завдання прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство
§ 2. Повноваження прокурора з нагляду за додержанням законів органами дізнання та досудового слідства
§ 3. Нагляд за додержанням законів при прийманні, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про злочини
§ 4. Нагляд прокурора за додержанням законів при порушенні кримінальної справи
§ 5. Нагляд за додержанням законів при притягненні особи як обвинуваченого
§ 6. Нагляд за додержанням законів при застосуванні запобіжного заходу — взяття під варту
§ 7. Нагляд за законністю продовження строків досудового слідства і тримання під вартою
§ 8. Нагляд за законністю зупинення досудового слідства
§ 9. Нагляд за законністю дій і рішень при закінченні провадження по кримінальній справі

§ 1. Предмет і завдання прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство

Прокурорський нагляд за додержанням законів органами дізнання та досудового слідства є одним із галузевих напрямків наглядової діяльності прокуратури. Разом з тим, здійснення такого нагляду складає основний зміст діяльності прокурора у досудових стадіях кримінального процесу, де прокурор зобов’язаний забезпечити постійний нагляд за додержанням законів всіма органами дізнання і досудового слідства, незалежно від їх відомчого підпорядкування. Додержання законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство, складають предмет прокурорського нагляду (ч. 1 ст. 29 Закону “Про прокуратуру”). Йдеться, перш за все, про додержання прав і свобод людини і громадянина у кримінальному судочинстві; встановленого порядку вирішення заяв і повідомлень про злочини, проведення дізнання та досудового слідства, а також законність рішень, що приймаються цими органами.
Зважаючи, що предметом прокурорського нагляду є законність усієї діяльності органів дізнання та досудового слідства, можна виділити ключові моменти досудових стадій кримінального процесу, де предметом прокурорського нагляду є законність дій та процесуальних рішень слідчого та органу дізнання. До них можна віднести:
1) законність вирішення заяв та повідомлень про злочини, постанов про порушення та відмову у порушенні кримінальних справ;
2) законність притягнення особи як обвинуваченого;
3) законність затримання підозрюваного і застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою;
4) забезпечення прав та законних інтересів учасників кримінального процесу, у тому числі потерпілого від злочину;
5) виконання вимог закону про всебічне, повне та об’єктивне дослідження обставин злочину;
6) законність прийняття рішення про закінчення досудового слідства.
У наказі Генерального прокурора України № 4/1 гн від 20.04.2004 р. “Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство ” особлива увага приділяється створенню єдиної системи організації прокурорського нагляду за додержанням законів усіма органами, які проводять дізнання та досудове слідство, незалежно від їх відомчої приналежності. З цією метою в наказі закріплено, що нагляд за додержанням законів при прийманні, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про злочини, проведенні дізнання та досудового слідства здійснюється:
- в органах прокуратури — прокурорами районного і міського рівня, підрозділами з нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими органів прокуратури прокуратур вищого рівня;
- у військових прокуратурах — прокурорами гарнізонів, відділами нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання і досудове слідство військових прокуратур регіонів, Військово-Морських Сил України і Головним управлінням військових прокуратур;
- у транспортних прокуратурах — транспортними прокурорами, підрозділами (старшими помічниками) з нагляду за додержанням і застосуванням законів на транспорті прокуратур вищого рівня;
- в органах внутрішніх справ і Міністерства надзвичайних ситуацій та з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи — прокурорами районного та міського рівня, підрозділами з нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства прокуратур вищого рівня;
- в органах транспортної міліції управлінь МВС України на залізницях, відділах внутрішніх справ на водному і повітряному транспорті УМВС України — транспортними прокурорами, підрозділами з нагляду за додержанням і застосуванням законів на транспорті прокуратур вищого рівня;
- в органах спеціальної міліції МВС України — старшими помічниками з питань нагляду за додержанням законів на підприємствах оборонної промисловості та других відділів прокуратур обласного рівня і Генеральної прокуратури України;
- в органах податкової міліції — прокурорами районного і міського рівня за місцем розташування органів податкової міліції, підрозділами з нагляду за додержанням законів органами податкової міліції про провадження оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства прокуратур вищого рівня;
- в органах Служби безпеки України, державних митній і прикордонній службах України — прокурорами районного і міського рівня за місцем розташування митниць, підрозділів прикордонної служби, незалежно від місця знаходження їх структурних одиниць (митних постів, застав, пунктів пропуску тощо), низових органів СБУ; підрозділами (старшими помічниками) з нагляду за додержанням законів органами служби безпеки України, Державної митної служби та Державної прикордонної служби України при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства прокуратур вищого рівня;
- в установах державного департаменту України з питань виконання покарань — спецпрокурорами районного рівня, підрозділами (старшими помічниками) нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, прокуратур вищого рівня;
- в органах військової контррозвідки Служби безпеки України — відділами нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання і досудове слідство, військових прокуратур регіонів, Військово-Морських Сил України і Головного управління військових прокуратур.
Нагляд за додержанням законів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією при прийманні, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про злочини, проведенні дізнання; при провадженні слідчими підрозділами всіх відомств (крім військових прокуратур) досудового слідства у кримінальних справах про злочини, вчинені організованими групами і злочинними організаціями, з моменту порушення справи або пред’явлення обвинувачення у вчиненні таких злочинів — покладається на підрозділи з нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю.
Завдання прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання і досудове слідство, у загальних рисах сформульовані у ч. 2 ст. 29 Закону “Про прокуратуру”. Так, нагляд має своїм завданням сприяти: 1) розкриттю злочинів, захисту особи, її прав, свобод, власності, прав підприємств, установ, організацій від злочинних посягань; 2) виконанню закону про невідворотність відповідальності за вчинений злочин; 3) запобіганню незаконному притягненню особи до кримінальної відповідальності; 4) охороні прав і законних інтересів громадян, які перебувають під слідством; 5) здійсненню заходів щодо запобігання злочинам, усунення причин та умов, що сприяють їх вчиненню.
Зазначені завдання конкретизовані у п.п. 1.2 та 1.3. наказу Генерального прокурора України № 4/1 гн від 20.04.2004 р. — прокурори всіх рівнів мають забезпечити безумовне реагування на вчинені порушення закону з часу надходження заяви, повідомлення про злочин до прийняття остаточного рішення у справі; своєчасне поновлення порушених прав і законних інтересів учасників кримінального процесу, усунення їх причин, забезпечення відшкодування матеріальної та моральної шкоди.
З метою здійснення зазначених завдань нагляду за виконанням законів органами дізнання і досудового слідства прокурор наділений важливими повноваженнями владно-розпорядчого характеру, які чітко регламентовані ст. 227 Кримінально-процесуального кодексу України. В той же час повноваження прокурора — це не тільки його права, але і обов’язки: при виявленні порушень закону він зобов’язаний реалізувати свої права щодо їх усунення, поновити порушені права і притягнути до відповідальності осіб, які припустилися цих порушень. Це є одним із принципів організації і діяльності прокуратури, передбачений Законом України “Про прокуратуру” (п. 4 ст. 6 Закону).