Печать
PDF

Зміст

Posted in Международное право - М.В.Буроменський Міжнародне право

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Зміст

 

Розділ 1. ПОНЯТТЯ Й ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

§ 1. Виникнення і сутність міжнародного права

§ 2. Визначення міжнародного права

§ 3. Функції міжнародного права

§ 4. Характеристика міжнародного права

§ 5. Сучасний стан міжнародного права

§ 6. Система міжнародного права

§ 7. Державні інтереси, політика та міжнародне право

§ 8. Право та справедливість

§ 9. Міжнародне право та процес глобалізації

 

Розділ 2. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

§ 1. Періодизація історії міжнародного права

§ 2. Розвиток міжнародного права від найдавніших часів до Вестфальського конгресу

§ 3. Міжнародне право між Вестфальським конгресом 1648 р. й епохою Великої французької революції (межа XVIII—XIX століть)

§ 4. Розвиток міжнародного права від епохи Великої французької революції до створення Версальської системи

§ 5. Міжнародне право від створення Версальської системи до наших днів


Розділ 3. СУБ'ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

§ 1. Поняття та класифікація суб'єктів міжнародного права

§ 2. Держава як основний суб'єкт міжнародного права

§ 3. Визнання держав і урядів

§ 4. Міжнародне правонаступництво держав

§ 5. Державоподібні утворення: Ватикан, вільні міста та ін.

§ 6. Міжнародна правосуб'єктність народів (націй)

§ 7. Міжнародні організації

§ 8. Людина в міжнародному праві

 

Розділ 4. ДЖЕРЕЛА ТА НОРМИ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

§ 1. Поняття та види джерел міжнародного права

§ 2. Міжнародні договори

§ 3. Міжнародно-правовий звичай

§ 4. Загальні принципи права, що визнаються цивілізованими націями

§ 5. Судові рішення

§ 6. Доктрина

§ 7. «М'яке» міжнародне право

§ 8. Односторонні акти держав

§ 9. Питання про юридичну силу резолюцій міжнародних міжурядових організацій

§ 10. Норми міжнародного права та їхня класифікація

§ 11. Ієрархія норм міжнародного права

 

Розділ 5. ВЗАЄМОДІЯ МІЖНАРОДНОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО ПРАВА

§ 1. Питання про співвідношення міжнародного права та внутрішнього права

§ 2. Теорії взаємодії міжнародного та внутрішнього права

§ 3. Вплив міжнародного права на внутрішнє право

§ 4. Вплив внутрішнього права на міжнародне

§ 5. Питання про виключну внутрішню компетенцію держави

§ 6. Українське законодавство про співвідношення міжнародного й українського права

 

Розділ 6. ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ

§ 1. Поняття та джерела права міжнародних договорів

§ 2. Поняття та класифікація міжнародних договорів

§ 3. Стадії укладання міжнародного договору

§ 4. Реєстрація й опублікування договорів

§ 5. Тлумачення міжнародних договорів

§ 6. Припинення міжнародних договорів і зупинення їхньої дії

 

Розділ 7. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ПРОСТОРІВ

§ 1. Поняття території в міжнародному праві

§ 2. Державна територія

§ 3. Правові підстави зміни державної території

§ 4. Протиправні зміни державної території

§ 5. Оренда території

§ 6. Державна територія з міжнародно-правовим режимом

§ 7. Міжнародно-правовий режим рік і озер

§ 8. Режим судноплавства по Дунаю

§ 9. Архіпелаг Шпіцберген

 

Розділ 8. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МОРСЬКОГО ПРОСТОРУ

§ 1. Міжнародне морське право

§ 2. Виникнення та розвиток міжнародного морського права

§ 3. Поняття відкритого моря та його свободи

§ 4. Прапор судна

§ 5. Територіальне море

§ 6. Внутрішні морські води

§ 7. Прилегла зона

§ 8. Правовий режим виключної економічної зони

§ 9. Континентальний шельф

§ 10. Морське дно

§ 11. Міжнародні протоки

§ 12. Міжнародні канали

§ 13. Питання про міжнародно-правовий режим Арктики

 

Розділ 9. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ

§ 1. Поняття, принципи та джерела міжнародного повітряного права

§ 2. Правовий режим повітряного простору України

§ 3. Польоти в міжнародному повітряному просторі

§ 4. Комерційна діяльність у міжнародних повітряних сполученнях

§ 5. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО)