Позовна заява про поновлення на работі і оплату за час вимушеного прогулу PDF Печать E-mail
Исковые заявления - Трудовые споры

Позовна заява про поновлення на работі і оплату за час вимушеного прогулу

 

До ___________________________ суду
(найменування місцевого суду)
Позивач ___________________________,
(П. І. Б.)
що проживає за адресою: ____________
(місце проживання)
Відповідач _________________________
(найменування)
Місцезнаходження: __________________


ПОЗОВНА ЗАЯВА
ПРО ПОНОВЛЕННЯ НА РОБОТІ І ОПЛАТУ ЗА ЧАС ВИМУШЕНОГО ПРОГУЛУ

Ціна позову: __________________

Я, __________________________________________________, працював(ла) _____________________ _________________________________________________
(посада, виконувана робота)
на (в) _________________________________________________________________
(найменування Відповідача)
з _____________________________________________________________________.
(число, місяць, рік)
Наказом N ________ від "___" _________________ 20__ р. я був (була) звільнений(на) _________________________________________________________.
(підстава звільнення)
Звільнення вважаю незаконним і необґрунтованим:
1) з огляду на наявність наступних фактичних обставин:
______________________________________________________________________.
(вказати фактичні обставини, на підставі яких позивач вважає звільнення незаконним і необґрунтованим)
2) на підставі таких положень чинного в Україні законодавства:
______________________________________________________________________.
(вказати нормативні підстави, керуючись якими, позивач вважає звільнення незаконним і необґрунтованим)
З "___" _______________ 200__ р. я не працюю. Відповідно, строк, що сплив із зазначеної дати і до дня поновлення на роботі, становить мій вимушений прогул. Мій середній заробіток за час вимушеного прогулу на день пред'явлення позову становить ___________________ (розрахунок додається). У відповідності із _______________________.
На підставі вищенаведеного, керуючись ст. ст. ____, ____ 233, 235 Кодексу законів про працю України,

ПРОШУ:

1. Поновити мене на роботі ________________________________________
(посада, виконувана робота)
на (в) _________________________________________________________________
(найменування Відповідача)
2. Стягнути з _____________________________________________________
(найменування Відповідача)
на мою користь середній заробіток за час вимушеного прогулу з "___" __________ 20__ р. до дня поновлення на роботі, який на день пред'явлення позову становить ______________________________.

Додатки:

1. Копія наказу про прийняття на роботу.
2. Копія наказу про звільнення.
3. Довідка про розмір середньої заробітної плати за ___________________.
4. Інші документи, які підтверджують обґрунтованість вимог позивача.

___________________
Дата

__________________________________   ________________
Підпис