Позовна заява про стягнення зарплати за роботу у вихідні дні PDF Печать E-mail
Исковые заявления - Трудовые споры

Позовна заява про стягнення зарплати за роботу у вихідні дні

 

До ____________________________________
(найменування місцевого суду)
Позивач _______________________________
(п. і. б.)
що проживає за адресою: індекс ___________
(місце проживання)                 
Номер засобу зв’язку ________________

Відповідач _____________________________

міцсезнаходження: індекс ___________

Номер засобу зв’язку_____________________

 

Ціна позову: ___________________

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА
ПРО СТЯГНЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЗА РОБОТУ У ВИХІДНІ ДНІ

 

Я, ____________, працюю на підставі __________
____________________________________
(посада, виконувана робота)
на (в) _______________________________
(найменування Відповідача)
з ___________________________________.
(число, місяць, рік)
З "___" _________ ____ року до "___" __________ року я в порядку ст. 71 Кодексу законів про працю України працював у вихідні дні, що підтверджується ____________________________.
При виплаті заробітної плати за ________________ ____ р. мені не було виплачено за роботу у вихідні дні кошти у розмірі ______________________ грн. (розрахунок додається), а адміністрацією Відповідача було запропоновано компенсувати роботу у вихідні дні наданням інших днів відпочинку, з чим я не погоджуюся.
Моя незгода ґрунтується на причинах об'єктивного характеру, а саме: ______________________________.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. _________, 72, 107 Кодексу законів про працю України,

ПРОШУ:

Стягнути з __________________________ на мою користь _________грн.
(найменування відповідача)


Додатки:

1. Копія наказу про прийняття на роботу Позивача.
2. Довідка про тарифну ставку і середній заробіток.
3. Розрахунок суми, яку належить сплатити за роботу у вихідні дні.
4. Витяг з табеля (копії наказу, розпорядження чи інші докази, які підтверджують роботу позивача у вихідні дні).
5. Квитанція про сплату послуг з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справи.
6. Копія позовної заяви та копії доданих до неї документів для надіслання відповідачу.
7. __________________

____________________
Дата

___________________
Підпис