Печать
PDF

Позовна заява про скасування усиновлення (або про визнання його недійсним)

Posted in Исковые заявления - Семейные споры

Позовна заява  про скасування усиновлення (або про визнання його недійсним)

 

До _______________________________
(найменування суду)
Позивач __________________________,
(П. І. Б. або найменування органу)
що проживає за адресою: ____________
(місцезнаходження: ________________)
Номер засобу зв'язку: ______________
Відповідач _______________________,
(П. І. Б.)
що проживає за адресою: ___________
Номер засобу зв'язку: ______________

 


ПОЗОВНА ЗАЯВА
про скасування усиновлення
(або про визнання його недійсним)

"___" ____________ 20__ р. ______________________________ прийняв рішення про усиновлення дитини _____________________(П. І. Б.)
(найменування суду)

__________ року народження громадянином(кою) __________________________ (П. І. Б.)
На даний час усиновлення підлягає скасуванню (має бути визнаним недійсним) з наступних підстав ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
(усиновлення було проведено на підставі підроблених документів або без наміру породити відносини, встановлені для батьків і дітей (фіктивне усиновлення), або особою, яка не може бути усиновителем; усиновлення суперечить інтересам дитини; усиновлення було проведено без згоди батьків усиновленого, самого усиновленого, другого з подружжя усиновителя тощо – див. ст. ст. 236 або 238 Сімейного кодексу України).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 236, 237 (238, 239), 240 Сімейного кодексу України, ст. ст. 119 Цивільного процесуального кодексу України,


ПРОШУ:

1. Скасувати (визнати недійсним)  усиновлення _______________________ (П. І. Б.).
громадянином(кою) ____________________________________________________(П. І. Б.).


2. Викликати у судове засідання свідків ______________________________
______________________________________________________________________
(П. І. Б., місце проживання)


Додатки:


1) Довідки, документи.
2) Доказ оплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи у сумі ______ грн.
3) Докази сплати державного мита (судового збору)
4) ___________________________

________________                                                                                      
Дата                      

____________________________________                                           
Підпис