Печать
PDF

Позовна заява про зменшення розміру аліментів

Posted in Исковые заявления - Семейные споры

Позовна заява про зменшення розміру аліментів

 

До _______________________________________
(найменування місцевого суду)
Позивач: _________________________________,
(П. І. Б.)
що проживає за адресою: індекс, _____________
(місце проживання)             
Номер засобу зв’язку:_______________________
Відповідач: _______________________________,
(П. І. Б.)
що проживає за адресою: індекс, _____________
(місце проживання)             
Номер засобу зв’язку: ______________________

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА
ПРО ЗМЕНШЕННЯ РОЗМІРУ АЛІМЕНТІВ

 

На підставі рішення ___________________________(найменування суду) від "___" _______________ 200_ р. у справі за позовом _______________________  (вказати позивача)до ____________________________ про ___________(вказати відповідача) (вказати предмет позову) на мене покладений обов'язок сплачувати аліменти на утримання дитини (дітей)______________________________________________(П. І. Б., число, місяць, рік народження дитини (дітей)) в розмірі _______частини мого заробітку (доходу).
Вважаю, що визначений за вищезгаданим рішенням суду розмір аліментів підлягає зменшенню в порядку ст. 192 Сімейного кодексу України з наступних підстав:
1) Рішенням _____________________________________________  (найменування суду) від "___" ________________ ____ р. у справі за позовом ___________________(вказати позивача)до ______________________________ про ______________________(вказати відповідача)     (вказати предмет позову) на мене покладений обов'язок виплачувати аліменти на утримання дитини (дітей) ____________________________________________________ (П. І. Б., число, місяць, рік народження дитини (дітей)) в розмірі _______частини мого заробітку (доходу), що значно змінило мій матеріальний стан.
2) (зазначити інші обставини, наприклад, зміна матеріального або сімейного стану, погіршення здоров'я позивача).
На підставі вищенаведеного, керуючись ст. ст. 180, 181, 182, 183, 192 Сімейного кодексу України,

ПРОШУ:

Зменшити розмір аліментів, сплачувані мною на підставі рішення ________________________________ від "___" ________________ 200_ р. у справі (найменування суду) за позовом ____________________________ до __________________ (вказати позивача)(вказати відповідача)
про _________________________________ на утримання дитини (дітей) _____(вказати предмет позов _______________________(П. І. Б., число, місяць, рік народження дитини (дітей)) до ______ частини мого заробітку доходу (щомісячно).


Додатки:

1) Копія рішення суду.
2) Свідоцтво(а) про народження дитини (дітей).
3) Довідка (при можливості) про розмір заробітку (доходу) відповідача.
4) ____________________________________________________________.
5) Копія позовної заяви та копії доданих до неї документів для надіслання відповідачу
6) Квитанція про сплату державного мита.
7) Квитанція про сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи


___________________     ______________   
дата                               підпис