Печать
PDF

Позовна заява про усунення порушень права власності на землю

Posted in Исковые заявления - Земельные споры

Позовна заява про усунення порушень права власності на землю

До __________________________________
(найменування суду)
Позивач ____________________________,
(П. І. Б.)
що проживає за адресою: ______________.
Відповідач __________________________,
(П. І. Б.)
що проживає за адресою: ______________.


ПОЗОВНА ЗАЯВА
про усунення порушень права власності на землю

 

"___" ____________ 200_ р. мені було видано Державний акт на право власності на земельну ділянку загальною площею _________________________ га в населеному пункті _________________________  _________________ району _____________ області.
Власником суміжної земельної ділянки є громадянин __________________.
(П. І. Б.)
Останній допустив наступні дії, які порушують закріплені у Земельному кодексі України правила добросусідства (ст. ст. 103 та 106) та створюють небезпеку порушення мого права власності на земельну ділянку: _____________________________________________________________.
(докладно зазначити про допущені порушення)
Земельний спір між мною та громадянином _____________________ розглядався селищною радою, яка прийняла рішення, що природна межа між нашими земельними ділянками зазнала несуттєвих змін і не порушує мої права власника.
З таким рішенням я погодитись не можу, оскільки _________________.
Слід зазначити, що ст. 106 Земельного кодексу України прямо встановлює, що власник земельної ділянки має право вимагати від власника сусідньої земельної ділянки сприяння встановленню твердих меж, а також відновленню межових знаків у випадках, коли вони зникли, перемістились або стали невиразними.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 103, 106, п. "б" ч. 3 ст. 152, ст. 158 Земельного кодексу України, ст. ст. 15, 16, 391 Цивільного кодексу України та ст. ст. 24 і 137 Цивільного процесуального кодексу України,


ПРОШУ:


Усунути порушення мого права власності на земельну ділянку з боку громадянина __________________, та зобов'язати його вчинити для цього такі дії
__________________________________________________________.

Додатки:

1) Копія Державного акта на право власності на земельну ділянку з ________________________.
2) Копія Рішення селищної ради по земельному спору N ___ від "___" _________ 200_ р.
3) Докази, що підтверджують позовні вимоги.
4) Докази сплати державного мита.
5) Копія позовної заяви.

____________                                                                                     
Дата

_____________
Підпис