Позовна заява про визнання особи такою, що втратила право на користування жилим приміщенням у зв язку з переїздом на інше постійне місце проживання PDF Печать E-mail
Исковые заявления - Жилищные споры

Позовна заява про визнання особи такою, що втратила право на користування жилим приміщенням у зв язку з переїздом на інше постійне місце проживання

До ____________________________________
(найменування місцевого суду)
Позивач _______________________________
(п. і. б.)
що проживає за адресою: індекс ___________
(місце проживання)                 
Номер засобу зв'язку ________________

Відповідач _____________________________
(п. і. б.)
що проживає за адресою: індекс ___________
(місце проживання)
Номер засобу зв'язку_____________________

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА
ПРО ВИЗНАННЯ ОСОБИ ТАКОЮ, ЩО ВТРАТИЛА ПРАВО НА КОРИСТУВАННЯ ЖИЛИМ ПРИМІЩЕННЯМ У ЗВ'ЯЗКУ З ПЕРЕЇЗДОМ НА ІНШЕ ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ


Я ___________________________________ перебував(ла) в шлюбі з
(П. І. Б. позивача)
_______________________________________________ з _______________ ____ р.
(п. і. б. відповідача)
Від шлюбу у нас дитина (діти) _____________________________________.
(ім'я та рік народження)
За рішенням _______________________ від "___" ____________ 20__ р.
(найменування органу)
на сім'ю з ___ чоловік нам була надана ___-кімнатна квартира N _____ в будинку N ___ по вул. _____________________ у м. ________________,  де ми проживали з "___" ____________ 20__ р.
Після розірвання в _______________ 20__ р. шлюбу зі мною ___________
______________________ переїхав до _________________________, створив нову
(П. І. Б. відповідача)
сім'ю і проживає там за адресою: _________________________________________
з "___" ____________ 20__ р.
За період з ____________ 20__ р. відповідач жодного разу не з'являвся у квартирі N ___ будинку N ___ по вул. _______________ в м. ____________, де я проживаю, і всі обов'язки, що випливають з договору найму житлового приміщення, покладені тільки на мене. Це може бути підтверджено показаннями свідків (_________________), а також __________________________.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 107 Житлового кодексу УРСР, ст. ст. _________ Цивільного процесуального кодексу України,


ПРОШУ:


1. Визнати _______________________________ таким, що втратив право
(п.і.б. відповідача)
користування житловим приміщенням - квартирою N ___ в будинку N ___ по вул. ________________ у м. _____________________.
2. Викликати свідків. _____________________________________________.
(П. І. Б., місце проживання)

Додатки:

1. Копія ордера та довідка Ф. 3.
2. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу.
3. Документи, що свідчать про дату вибуття і час, з якого відповідач був відсутній у квартирі (довідки тощо).
4. Квитанція про сплату державного мита.
5. Квитанція про сплату послуг з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справи.
6. Копія позовної заяви та копії доданих до неї документів для надіслання відповідачу.

______________________
Дата

____________________________________   
Підпис