Позовна заява про визнання особи такою, що втратила право на користування жилим приміщенням у зв'язку з відсутністю в ньому понад 6 місяців без поважних причин PDF Печать E-mail
Исковые заявления - Жилищные споры

Позовна заява про визнання особи такою, що втратила право на користування жилим приміщенням у зв'язку з відсутністю в ньому понад 6 місяців без поважних причин

До ___________________________ суду
(найменування місцевого суду)
Позивач ___________________________,
(П. І. Б.)
що проживає за адресою: ____________
(місце проживання)
Відповідач _________________________,
(П. І. Б.)
що проживає за адресою: ____________
(місце проживання)


ПОЗОВНА ЗАЯВА
ПРО ВИЗНАННЯ ОСОБИ ТАКОЮ, ЩО ВТРАТИЛА ПРАВО НА КОРИСТУВАННЯ ЖИЛИМ ПРИМІЩЕННЯМ У ЗВ'ЯЗКУ З ВІДСУТНІСТЮ В НЬОМУ ПОНАД ШІСТЬ МІСЯЦІВ БЕЗ ПОВАЖНИХ ПРИЧИН


Я _________________________________________ перебував(ла) в шлюбі з
(П. І. Б.)
______________________________ з "___"_______________ ____ р.
(П. І. Б. відповідача)
Від шлюбу у нас є дитина (діти) ____________________________________
(ім'я та рік народження)
За рішенням ________________________ від "___"_______________ ____ р.
(найменування органу)
на сім'ю з ___ чоловік нам була надана ___-кімнатна квартира N ___ в будинку N ___ по вул. ______________ у м. ___________, де ми проживали з ___________ ____ р.
Після розірвання в ___________ 20__ р. шлюбу зі мною ________________
(П. І. Б. відповідача)
проживає в іншому місці (якщо відомо, вказати адресу) з "___" _________ 20__ р.
За період з ________________ 20__ р. відповідач жодного разу не з'являвся у квартирі N ___ будинку N ___ по вул. ______________ в м. _______________, де я проживаю, і всі обов'язки, що випливають з договору найму жилого приміщення (зазначеної квартири), виконуються виключно мною. Це може бути підтверджено показаннями свідків (________________), а також ___________________________.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 71, 72 Житлового кодексу УРСР, ст. ст. ___________________ Цивільного процесуального кодексу України,


ПРОШУ:


1. Визнати _________________________________ таким, що втратив право
(П. І. Б. відповідача)
користування жилим приміщенням - квартирою N ___ в буд. N ___ по вул. _____________________ у м. ___________________.
2. Викликати свідків ______________________________________________.
(П. І. Б., місце проживання)

Додатки:

1. Копія ордера та довідка Ф. 3.
2. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу.
3. Документи, що свідчать про дату вибуття і час, з якого відповідач був відсутній у квартирі (довідки тощо).
4. Копія позовної заяви.
5. Квитанція про сплату державного мита.
6. __________________________________.

__________________
Дата

____________________________________   
Підпис