78. Державне регулювання ринку цінних паперів
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Хозяйственное право - Господарське право України ( Н.О.Саніахметова )

 

78. Державне регулювання ринку цінних паперів


З метою реалізації єдиної державної політики у сфері випуску та обігу цінних паперів, створення умов для ефективної мобілізації та розміщення суб'єктами господарювання фінансових ресурсів з урахуванням інтересів суспільства та захисту прав учасників фондового ринку здійснюється державне регулювання ринку цінних паперів.
Основними нормативно-правовими актами, що визначають правила державного регулювання ринку цінних паперів, є Господарський кодекс України та Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 30.10.1996 р.
Державне регулювання ринку цінних паперів — здійснення державою комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду за ринком цінних паперів та їх похідними та запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері. Одним з основних елементів державного регулювання на ринку цінних паперів є контроль (моніторинг) за діяльністю його учасників, який здійснюється з метою виявлення порушень законодавства та їх попередження.
Державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Статус, порядок організації і діяльності Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначаються Законом України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”.
Основними завданнями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку є:
- формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування ринку цінних паперів та їх похідних в Україні, сприяння адаптації національного ринку цінних паперів до міжнародних стандартів;
- координація діяльності державних органів з питань функціонування в Україні ринку цінних паперів та їх похідних;
- здійснення державного регулювання та контролю за випуском і обігом цінних паперів та їх похідних на території України, додержання законодавства у цій сфері;
- захист прав інвесторів шляхом застосування заходів щодо запобігання і припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів, застосування санкцій за порушення законодавства у межах своїх повноважень;
- здійснення державного регулювання і контролю у сфері спільного інвестування.
Повноваження інших органів державної влади, що здійснюють контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів, а також форми державного регулювання ринку цінних паперів, порядок здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів суб'єктами господарювання визначаються законами України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, “Про цінні папери і фондову біржу” тощо. Відповідальність цих суб'єктів за порушення правил вказаної діяльності встановлюється цивільним, адміністративним і кримінальним законодавством.