Розділ 4 ДОКАЗУВАННЯ ТА ДОКАЗИ

Posted in Гражданское процессуальное право - Курс цивільного процесу (В.В. Комаров)

Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 

 

Розділ 4 ДОКАЗУВАННЯ ТА ДОКАЗИ


 

Глава ХХI ДОКАЗУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

§ 1. Поняття судового доказування

§ 2. Поняття судових доказів

§ 3. Предмет доказування. Факти, які не потребують доказування

§ 4. Належність доказів і допустимість засобів доказування

§ 5. Стандарт доказування та оцінка доказів судом

§ 6. Забезпечення доказів

Питання для самоконтролю

 

 

Глава ХXII СУДОВІ ДОКАЗИ

§ 1. Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників

§ 2. Показання свідків

§ 3. Письмові докази

§ 4. Речові докази

§ 5. Висновок експерта

§ 6. Розгляд судом заяв про фальшивість доказів

Питання для самоконтролю