ЗМІСТ

Posted in Финансовое право - М.О. Мацелик Фінансове право України

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 


СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

Вступ

Розділ I. ФІНАНСОВЕ ПРАВО І ДЕРЖАВА

Тема 1. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ
1.1. Фінанси — економічна і юридична категорія
1.2. Фінансова діяльність держави
1.3. Поняття і склад фінансової системи України Фінанси державних підприємств.
Запитання і завдання для самоконтролю

Тема 2. ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ДЖЕРЕЛА ТА СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО ПРАВА
2.1. Предмет фінансового права та методи фінансово-правового регулювання
2.2. Фінансове право в системі права України. Наука фінансового права. Наука фінансового права.
2.3. Система та джерела фінансового права
Запитання і завдання для самоконтролю

Тема 3. ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ НОРМИ ТА ВІДНОСИНИ
3.1. Поняття і сутність фінансово-правових норм
3.2. Фінансові правовідносини
3.3. Суб'єкти фінансового права
Запитання і завдання для самоконтролю

Тема 4. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ
4.1. Юридична природа фінансової діяльності держави
4.2. Функції органів державної влади у сфері фінансової діяльності держави
4.3. Фінансові повноваження органів місцевого самоврядування
Запитання і завдання для самоконтролю

Тема 5. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
5.1. Поняття фінансового контролю
5.2. Види та методи фінансового контролю
5.3. Організація та органи проведення фінансового контролю
Міністерство фінансів України.
Державно казначейство України.
Державна контрольно-ревізійна служба.
Державна податкова служба України.
Національний банк України.
5.4. Відповідальність за порушення законодавства з фінансових питань
Запитання і завдання для самоконтролю

Розділ II БЮДЖЕТНЕ ПРАВО

Тема 6. ПРАВОВІ ОСНОВИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
6.1. Значення Державного бюджету України для фінансової системи
6.2. Правовідносини бюджетної системи України
Будова бюджетної системи.
6.3. Бюджетна класифікація
6.4. Доходи та видатки бюджетів
Запитання і завдання для самоконтролю

Тема 7. БЮДЖЕТНІ ПОВНОВАЖЕННЯ
7.1. Бюджетні повноваження і права
7.2. Розподіл доходів і видатків між бюджетами
7.3. Поняття міжбюджетних відносин
Запитання і завдання для самоконтролю

Тема 8. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС
8.1. Стадії бюджетного процесу
8.2. Формування проекту бюджету
Заходи підготовки проекту бюджету.
8.3. Перша стадія бюджетного процесу
8.4. Прийняття Державного бюджету України — друга стадія бюджетного процесу
8.5. Виконання бюджетів
8.6. Облік та звітність щодо виконання Державного бюджету України
Запитання і завдання для самоконтролю

Тема 9. ЦІЛЬОВІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ДЕРЖАВНІ ФОНДИ
9.1. Поняття цільових фондів державних коштів
9.2. Правове регулювання Пенсійного фонду України
Реєстрація.
9.3. Правове регулювання Фонду соціального страхування на випадок безробіття
9.4. Правові засади функціонування Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
9.5. Правові засади функціонування Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням
9.6. Правові засади у сфері соціального захисту та реабілітації інвалідів
Запитання і завдання для самоконтролю

Тема 10. БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ТА ДЕРЖАВНІ ВИДАТКИ
10.1. Державні видатки
10.2. Розподіл видатків між ланками бюджетної системи України
10.3. Бюджетне фінансування. Розпорядники бюджетних коштів
10.4. Соціально-культурні видатки
10.5. Фінансова дисципліна
Запитання і завдання для самоконтролю

Тема 11. КОШТОРИСНО-БЮДЖЕТНИЙ РЕЖИМ ФІНАНСУВАННЯ
11.1. Кошторис і порядок кошторисно-бюджетного фінансування
11.2. Фінансування соціально-культурних заходів
Порядок фінансування освіти.
Порядок фінансування науки.
Видатки на культуру і мистецтво.
11.3. Фінансування охорони здоров'я та фізичної культури
11.4. Фінансування видатків на національну оборону
11.5. Фінансування органів державного управління та місцевої влади
Запитання і завдання для самоконтролю

Тема 12. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ДОХОДІВ. СИСТЕМА ЦІН І ЦІНОУТВОРЕННЯ
12.1. Правовий інститут доходів
12.2. Види бюджетних податкових платежів
12.3. Правове регулювання ціноутворення
12.4. Система цін та органи ціноутворення. Відповідальність
Органи ціноутворення.
Запитання і завдання для самоконтролю

Тема 13. ПРАВОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО І МУНІЦИПАЛЬНОГО БОРГУ ТА ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ
13.1 Поняття запозичення
13.2. Державний та муніципальний кредит
13.3. Правові основи державного кредитування. Відносини з іноземними інвесторами
Запитання і завдання для самоконтролю


Розділ ІІІ ПОДАТКОВЕ ПРАВО

Тема 14. ТЕОРІЯ ПОДАТКОВОГО ПРАВА: ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ
14.1. Податкові правовідносини: поняття, суб'єкти та об'єкти
Об'єкти і суб'єкти
14.2. Принципи податкового права
14.3. Джерела податкового права
14.4. Елементи податку як юридичної категорії
Запитання і завдання для самоконтролю

Тема 15. ПРАВОВІ ОСНОВИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ
15.1. Поняття податкової системи
15.2. Податкова система України
15.3. Види податків та їхні характеристики
Обов'язкові платежі, види та характерні ознаки
Види податків та їхні характеристики
15.4. Податкові пільги
Запитання і завдання для самоконтролю

Тема 16. ОСНОВНІ ПРЯМІ І НЕПРЯМІ ПОДАТКИ. ОПОДАТКУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ
16.1. Правове регулювання ПДВ
16.2. Правове регулювання акцизного збору
16.3. Правове регулювання податку на прибуток підприємств
16.4. Правове регулювання податку на доходи фізичних осіб
Запитання і завдання для самоконтролю

Тема 17. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ
17.1. Правове регулювання митних платежів
17.2. Правове регулювання державного мита
Запитання і завдання для самоконтролю

Тема 18. РЕСУРСИ І ПОДАТКИ
18.1. Плата за землю
18.2. Відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки
18.3. Рентні платежі
18.4. Податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
18.5. Поняття податку на нерухоме майно (нерухомість) і ріелторської діяльності
Запитання і завдання для самоконтролю

Тема 19. СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
19.1. Правове регулювання діяльності ДПА
19.2. Правове регулювання діяльності податкової міліції
Запитання і завдання для самоконтролю

Тема 20. ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНА РОБОТА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
20.1. Необхідність і сутність претензійно-позовної роботи
20.2. Забезпечення і проведення претензійно-позовної роботи ДПСУ
20.3. Оскарження рішень суду органами ДПСУ та порушення процедури банкрутства органами ДПСУ
20.4. Визнання недійсними договорів органами ДПСУ
20.5. Відшкодування ПДВ
Запитання і завдання для самоконтролю


Розділ IV. БАНКІВСЬКЕ І СТРАХОВЕ ПРАВО. ЦІННІ НАПЕРИ

Тема 21. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
21.1. Банківська діяльність і гармонізація банківського законодавства
21.2. Поняття банківської системи України та її елементи
21.3. Роль НБУ у проведенні грошово-кредитної політики та банківського нагляду
21.4. Створення та державна реєстрація банків
Запитання і завдання для самоконтролю

Тема 22. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ГРОШОВОГО ОБІГУ. ГОТІВКА
22.1. Правове регулювання грошового обігу в Україні
22.2. Організація і правове регулювання касових операцій
Запитання і завдання для самоконтролю

Тема 23. ПРАВОВІ ЗАСАДИ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ В УКРАЇНІ
23.1. Правовий режим банківських рахунків
23.2. Організації безготівкових розрахунків в Україні
Запитання і завдання для самоконтролю

Тема 24. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ
24.1. Правові засади кредитних відносин
24.2. Класифікація банківського кредиту
24.3. Правове забезпечення та порядок укладення кредитної угоди
24.4. Етапи процесу кредитування
Запитання і завдання для самоконтролю

Тема 25. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
25.1. Поняття валюти та валютних операцій
25.2. Організація валютного регулювання
25.3. Правове регулювання розрахунків в іноземній валюті та іноземного інвестування
25.4. Валютний контроль і відповідальність за порушення валютного законодавства
Запитання і завдання для самоконтролю

Тема 26. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ТА ВІДПОВІДНИХ РИНКІВ
26.1. Юридична природа фінансових послуг
26.2. Державне регулювання ринків фінансових послуг
26.4. Ліцензування діяльності фінансових установ
26.5. Штрафні санкції за порушення правил на ринку фінансових послуг
26.6. Надання фінансових послуг нефінансовими установами
Запитання і завдання для самоконтролю

Тема 27. СИСТЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
27.1. Сутність і принципи страхування
27.2. Юридична природа страхового права і страхової діяльності України
27.3. Правове регулювання і управління діяльності у сфері страхування
Запитання і завдання для самоконтролю

Тема 28. ПРАВОВА СКЛАДОВА ДОГОВОРІВ СТРАХУВАННЯ
28.1. Юридична сутність і основні вимоги до страхових договорів
28.2. Права та обов'язки суб'єктів страхового зобов'язання
28.3. Укладання і припинення страхування
Запитання і завдання для самоконтролю

Тема 29. ЦІННІ ПАПЕРИ - ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ
29.1. Юридично-економічний зміст цінних паперів
29.2. Ринок цінних паперів. Професійна діяльність
29.3. Державне регулювання та ліцензування на ринку цінних паперів
29.4. Відповідальність учасників ринку цінних паперів
Запитання і завдання для самоконтролю

Тема 30. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ВЕКСЕЛІВ В УКРАЇНІ
30.1. Нормативно-правова база вексельного обігу
30.2. Вексельне право, характеристики векселя і учасники вексельних розрахунків
30.3. Основні положення Уніфікованого закону
30.4. Правові основи обігу векселів в Україні
30.5. Операції банків з векселями
30.6. Особлива форма векселів
Запитання і завдання для самоконтролю