Зміст (Екологічне право (Комарницький В.М., Шевченко В.І., Єлькін С.В.)) PDF Печать
Экологическое право - Екологічне право (Комарницький, Шевченко, Єлькін)

Зміст

Передмова

Розділ І. Предмет, метод, система екологічного права. Джерела екологічного права
§ 1. Поняття екологічного права, його характеристика. Методи та принципи екологічного права. Екологічні правовідносини. Об'єкти екологічного права. Суб'єкти екологічного права
§ 2. Система екологічного права. Розвиток вітчизняного екологічного законодавства. Джерела екологічного права. Проблеми назви галузі права

Розділ II. Право власності на природні ресурси та право природокористування
§ 1. Поняття та зміст права власності на природні ресурси
§ 2. Суб'єкти права власності на природні ресурси
§ 3. Форми власності на природні ресурси
§ 4. Підстави виникнення та припинення права власності на природні ресурси
§ 5. Право природокористування: поняття й види. Загальне та спеціальне природокористування
§ 6. Екологічні вимоги щодо використання природних ресурсів

Розділ III. Правове забезпечення екологічної безпеки
§ 1. Поняття екологічної безпеки
§ 2. Правові вимоги щодо забезпечення екологічної безпеки при розміщенні, проектуванні, будівництві, реконструкції, введенні в дію та експлуатації підприємств, споруд та інших об'єктів
§ 3. Правові вимоги щодо безпеки продуктів
§ 4. Правове регулювання поводження з небезпечними речовинами
§ 5. Правове регулювання поводження з відходами
§ 6. Правове забезпечення радіаційної безпеки
§ 7. Правовий захист населення від шуму
§ 8. Правове регулювання відносин, що виникають у зв'язку з надзвичайними екологічними ситуаціями
§ 9. Правове регулювання безпечного використання генетично змінених організмів

Розділ IV. Управління в галузі охорони навколишнього середовища
§ 1. Поняття та принципи управління в галузі охорони навколишнього природного середовища
§ 2. Органи державного управління загальної компетенції
§ 3. Органи державного управління спеціальної компетенції
§ 4. Інші органи державного управління в галузі - охорони навколишнього природного середовища
§ 5. Громадське управління в галузі охорони навколишнього природного середовища
§ 6. Функції управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

Розділ V. Відповідальність за порушення екологічного законодавства
§ 1. Загальна характеристика відповідальності за порушення екологічного законодавства
§ 2. Екологічне правопорушення як підстава юридичної відповідальності
§ 3. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення
§ 4. Кримінальна відповідальність за екологічні злочини
§ 5. Цивільна відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища