Право інтелектуальної власності (Підопригора О.А.)

Право інтелектуальної власності (Підопригора О.А та ін.)

Зростаюча роль права інтелектуальної власності в житті суспільства зумовлює необхідність ґрунтовного ознайомлення студентів вищих навчальних закладів з основними положеннями чинного законодавства України про інтелектуальну власність, історію становлення права інтелектуальної власності, його об'єктами та суб'єктами, особистими немайновими і майновими правами суб'єктів права, способами їх використання та захисту.
Даний підручник слугуватиме надійним джерелом відповідних навчальній програмі знань не лише студентам, а й широкому колу читачів.

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала
1 Зміст (Право інтелектуальної власності (Підопригора О.А та ін.))
2 Передмова
3 Розділ 1. Загальні положення про інтелектуальну власність
4 Розділ 2. Право інтелектуальної власності в Україні
5 Розділ 3. Об'єкти права інтелектуальної власності
6 Розділ 4. Об'єкти селекційних досягнень
7 Розділ 5. Об'єкти науково-технічної інформації
8 Розділ 6. Об'єкти нетрадиційних рішень
9 Розділ 7. Суб'єкти права інтелектуальної власності
10 Розділ 8. Оформлення прав на об'єкти інтелектуальної власності
11 Розділ 9. Права і обов'язки суб'єктів інтелектуальної власності, що випливають з охоронних документів
12 Розділ 10. Припинення правової охорони інтелектуальної власності
13 Розділ 11. Договори у сфері інтелектуальної діяльності
14 Розділ 12. Патентування об'єктів промислової власності в іноземних державах
15 Розділ 13. Колективне управління майновими правами суб'єктів інтелектуальної власності
16 Розділ 14. Захист права інтелектуальної власності
17 Розділ 15. Економіка інтелектуальної власності
18 Розділ 16. Міжнародні угоди в сфері інтелектуальної власності
19 Розділ 17. Стимулювання і заохочення інтелектуальної діяльності