Печать
PDF

ЗМІСТ

Posted in Аграрное право - Гайворонський В. М. Жушман В. П Аграрне право Укр.

 

Розділ I. Предмет, методи, принципи і система аграрного права

§ 1. Предмет аграрного права

§ 2. Методи аграрного права

§ 3. Принципи аграрного права

§ 4. Система аграрного права

Розділ II. Джерела аграрного права

§ 1. Поняття і види джерел аграрного права

§ 2. Закони як джерела аграрного права

§ 3. Підзаконні акти як джерела аграрного права

§ 4. Внутрішньогосподарські локальні акти як джерела аграрного права

§ 5. Засоби вдосконалення аграрного законодавства

Розділ III. Державна регулятивна діяльність у сільському господарстві України

§ 1. Поняття, сутність і принципи державної регулятивної діяльності в сільському господарстві

§ 2. Форми і методи державної регулятивної діяльності в сільському господарстві

§ 3. Державний вплив на сільськогосподарське виробництво та інші галузі АПК в умовах ринкової економіки

§ 4. Система та правове становище органів, що здійснюють державну регулятивну діяльність у сільському господарстві

Розділ IV. Правове регулювання господарської діяльності виробників аграрної продукції

§ 1. Поняття господарської діяльності виробників аграрної продукції

§ 2. Основні засади і правові форми планування господарської діяльності сільськогосподарських товаровиробників

§ 3. Договори і державні контракти — правові основи господарської діяльності аграрних товаровиробників

Розділ VI. Правове регулювання організації, дисципліни та охорони праці в сільськогосподарських підприємствах

§ 1. Правові форми організації праці в сільськогосподарських підприємствах

§ 2. Підбір, підготовка та розстановка кадрів сільськогосподарського виробництва

§ 3. Робочий час і час відпочинку працівників сільського господарства

§ 4. Трудова дисципліна в сільськогосподарських підприємствах

§ 5. Охорона праці та здоров'я працівників сільського господарства

§ 6. Порядок розгляду трудових спорів працівників сільського господарства

Розділ VII. Оплата праці в сільському господарстві

§ 1. Поняття та особливості оплати праці в сільськогосподарських підприємствах

§ 2. Особливості оплати праці в рослинництві, тваринництві, а також механізаторів сільськогосподарських підприємств

Розділ VIII. Правове регулювання відносин у соціальній сфері сільськогосподарського виробництва

§ 1. Поняття, значення, проблеми та правове регулювання відносин у сфері соціального розвитку села

§ 2. Джерела фінансування розвитку соціальної інфраструктури села

§ 3. Права та обов'язки сільгосппідприємств у будівництві об'єктів культурно-побутового і спортивно-оздоровчого призначення

§ 4. Організаційно-правове забезпечення підготовки фахівців необхідних професій для агропромислового комплексу

Розділ IX. Договірні відносини в сільському господарстві

§ 1. Договір — основна форма регулювання товарно-грошових відносин в агропромисловому комплексі

§ 2. Договори у сфері матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників

§ 3. Договори у сфері технічного сервісу сільськогосподарських підприємств

§ 4. Договірні відносини щодо впровадження досягнень науково-технічного прогресу та передового досвіду в аграрне виробництво

§ 5. Договірні відносини по реалізації сільськогосподарської продукції

§ 6. Договірні орендні правовідносини

§ 7. Порядок розгляду спорів, що виникають з договірних відносин, однією із сторін у яких є суб'єкт аграрного господарювання

Розділ X. Суб'єкти аграрного права

§ 1. Поняття суб'єктів аграрного права та їх класифікація

§ 2. Правосуб'єктність аграрних підприємств кооперативного та корпоративного типов

§ 3. Правовий статус державних сільськогосподарських підприємств

§ 4. Порядок утворення, реорганізації і ліквідації підприємств кооперативного і корпоративного типу та державних і комунальних сільськогосподарських підприємств

§ 5. Правовий статус селянських (фермерських) та приватно-орендних підприємств

§ 6. Агробіржа як суб'єкт аграрного права

Розділ XI. Громадяни як суб'єкти аграрних правовідносин (їх правовий статус)

§ 1. Загальна характеристика правового положення громадян як суб'єктів аграрних правовідносин

§ 2. Право членства в сільськогосподарських підприємствах кооперативного типу. Правовий статус їх членов

§ 3. Поняття права засновництва та права участі громадян в аграрних підприємствах корпоративного типу

Розділ XIII. Правове положення сільськогосподарських кооперативів

§ 1.Поняття та основні ознаки сільськогосподарських кооперативів

Розділ XIV. Правове становище селянського (фермерського) господарства

Розділ XV. Правове становище особистого селянського господарства

§ 1. Поняття особистого селянського господарства і суб'єкти на право його ведения

Розділ XVI. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення

§ 1. Основні напрямки земельної реформи в сільському господарстві

Розділ XVII. Право власності сільськогосподарських підприємств кооперативного та корпоративного типов

Розділ XVIII. Правовий режим майна державних і комунальних сільськогосподарських підприємств

Розділ XIX. Організаційно-правове забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення та інших природних ресурсів у процесі виробничо-господарської діяльності суб'єктів аграрного підприємництва

Розділ XX. Загальна характеристика аграрного законодавства зарубіжних країн