Печать
PDF

Зміст

Posted in Аграрное право - О.О.Погрібний Аграрне право України

 

 

Вступ

Розділ   1  Предмет, метод, принципи і система аграрного права

§    1.  Аграрне   право  як галузь  права, його історичні витоки та особливості

§   2.   Предмет  аграрного   права України; його зміст та особливості

§  3.   Принципи аграрного права України

§  4.   Система аграрного права України

 

Розділ   2 Розвиток науки аграрного права

§   1.   Поняття  науки аграрного  права

§   2.   Становлення української науки сільськогосподарського   (аграрного)   права

§   3.   Основні напрями аграрно-правових наукових досліджень на сучасному етапі

3.1.    Проблеми   сучасного   наукового   правового забезпечення аграрної реформи  в Україні

3.2.    Наука   про  розвиток сучасного   аграрного законодавства та розробку його теоретичних засад                   31

3.3.    Нові  правові  інститути   аграрного   права  України; проблеми їх розвитку;   роль  юридичної   науки в їх обгрунтуванні

§  4.   Представники науки аграрного  права України

 

Розділ   З Джерела аграрного права

§   1.   Особливості джерела аграрного права

§   2.   Конституція України   —   правова  основа джерел аграрного права

§   3.   Закони  —   основні джерела аграрного  права

§   4.   Підзаконні акти  в  системі джерел  аграрного  права

§   5.   Локальні нормативні акти

 

Розділ   4 Аграрні правовідносини

§   1.   Поняття,   види й  особливості аграрних правовідносин

§   2.   Внутрішні аграрні правовідносини

§   3.   Зовнішні аграрні правовідносини

 

Розділ 5 Суб'єкти аграрного права

§   1.   Поняття і класифікація суб'єктів аграрного права

§   2.   Особливості   правового   статусу суб'єктів аграрного господарювання

§   3.   Загальні засади  створення та ліквідації суб'єктів аграрного господарювання

 

Розділ   6  Правове регулювання переходу до ринкових відносин в АПК

§   1.   Загальні питання ринкових перетворень на селі

§   2.   Правове регулювання приватизації в АПК

§   3.   Правове регулювання  паювання

§   4.   Правові засоби формування інфраструктури аграрного ринку

§   5.   Правове регулювання  зовнішньоекономічної діяльності в аграрному секторі

§   6.   Правове  забезпечення  формування ринку сільськогосподарської техніки

§   7.   Правове регулювання ринку зерна

§   8.   Правове регулювання ринку цукру

§   9.   Правове регулювання ринку алкоголю  й тютюну

 

Розділ   7  Діяльності  в  сільському господарстві

§    1.   Правові засади державної регулятивної діяльності в сільському господарстві

§   2.   Форми  й  методи регулятивної діяльності державних органів у сільському господарстві

§   3.   Система й повноваження державних органів, які   здійснюють  регулювання сільського господарства

§  4.   Органи державного контролю та інспекції в АПК

 

Розділ 8 Правове регулювання виробничо-господарської та фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств

§ 1. Поняття виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських   підприємств та її правове регулювання

§   2.   Загальна характеристика фінансової діяльності   сільськогосподарських   підприємств та її правове регулювання

 

Розділ   9  Організаційно-правове забезпечення соціальної сфери села

§   1.   Поняття соціального розвитку села

§   2.   Правовий режим об'єктів  соціальної сфери села

§   3.   Правове  забезпечення  наукових досліджень, підготовки   кадрів  для   села та зайнятості сільського населення

§   4.   Правове регулювання  розвитку житлово-комунального   та  дорожного господарства на селі

§   5.   Правове   забезпечення   культурно-побутового та   спортивно-оздоровчого   обслуговування жителів сільського населення

 

Розділ   10 Відповідальність за порушення аграрного законодавства

§   1.   Поняття  відповідальності  за порушення аграрного законодавства

§   2.  Дисциплінарна  відповідальність осіб,   зайнятих у сільськогосподарському виробництві

§   3.   Матеріальна  відповідальність  працівників сільськогосподарських підприємств

§   4.   Майнова   відповідальність за аграрні правопорушення

§   5.   Адміністративна   відповідальність за порушення аграрного законодавства

 

Розділ   11 Правовий режим земель сільськогосподарського призначення

§   1.   Поняття  і склад земель сільськогосподарського призначення

§  2.   Землі сільськогосподарського призначення як об'єкт правового регулювання

§   3.   Особливості  правового  режиму  земель сільськогосподарського призначення

§   4.   Права та  обов'язки  сільськогосподарських землекористувачів

 

Розділ   12 Правові форми використання природних ресурсів у сільському господарстві

§   1.   Правові форми використання природних ресурсів у сільському господарстві

§   2.   Правове регулювання   водокористування в сільському господарстві

§   3.   Правове  регулювання  надрокористування в сільському господарстві

§   4.   Правове регулювання   використання тваринного світу у сільському господарстві

§   5.   Правове регулювання  використання рослинного світу в сільському господарстві

§   6.   Правове  регулювання лісокористування в сільському господарстві

 

Розділ   13 правового  становища  господарських товариств   в АПК

§    1.   Поняття та  загальна характеристика правового  становища господарських товариств   в АПК

§   2.    Правовий   статус   сільськогосподарських акціонерних товариств

§   3.    Правовий статус сільськогосподарських товариств з обмеженою відповідальністю

§   4.    Особливості  правового   статусу найманих працівників  у  сільськогосподарських акціонерних  товариств і  товариств з обмеженою  відповідальністю

§   5.   Особливості ліквідації   сільськогосподарських акціонерних товариств   і товариств з обмеженою відповідальністю

 

Розділ   14 Правовий   статус   сільськогосподарського   кооперативу

§   3.   Статути  сільськогосподарських кооперативів

§   2.   Правові умови та порядок створення сільськогосподарських кооперативів

§   3.   Статути сільськогосподарського кооперативу

§   4.   Членство  в  сільськогосподарських кооперативах

§   5.   Правовий режим  майна та  землі сільськогосподарського кооперативу

§   6.   Органи  управління  та контролю сільськогосподарського   кооперативу та їх компетенція

§   7.   Правові  засади  реорганізації та ліквідації сільськогосподарських кооперативів

 

Розділ   15 Правове становище  фермерських  господарств

§    1.   Поняття та загальна характеристика правового статусу фермерських господарств

§   2.   Умови  і  порядок створення   фермерського   господарства та припинення його діяльності

§   3.   Земельні  правовідносини у фермерському господарстві

§   4.   Майнові  правовідносини у  фермерському господарстві

§   5.   Правове регулювання   господарської діяльності фермерського  господарства

§   6.   Відносини  фермерського   господарства з   бюджетом,   банківськими  установами та страховими організаціями

 

Розділ   16 Правове  регулювання   ведення особистих   селянського   господарств

§   1.   Поняття та основні ознаки особистого селянського господарства

§   2.   Правовий режим   майна особистого селянського господарства

§   3.   Правовий режим   земель особистого селянського господарства

§   4.   Державна   підтримка  особистих селянських господарств

 

Розділ    17  Правове   становище  державних сільськогосподарських   підприємств

§   1.   Поняття та загальна характеристика правового   становища державних   і   комунальних сільськогосподарських підприємств

§   2.   Правовий режим   майна та особливості здійснення   господарської діяльності державними   й   комунальними сільськогосподарськими підприємствами

 

Розділ   18 Правове  регулювання   здійснення окремі   види   сільськогосподарської  діяльності

§    1.   Загальна характеристика  законодавства про  окремі види сільськогосподарської діяльності

§   2.   Загальна характеристика  правового регулювання галузі тваринництва

§   3.   Правове регулювання  племінної справи у тваринництві

§   4.   Правове регулювання  бджільництва

§   5.   Правове регулювання   виробництва рибної  продукції

§   6.   Правове регулювання  ветеринарної  медицини

§   7.   Правова  охорона  прав  на  штами мікроорганізмів

Б.   Правове регулювання рослинництва

§   8.   Правова охорона прав  на сорти рослин

§  9.   Правове регулювання  насінництва

§ 10.   Правове регулювання  захисту рослин

§ 11.   Правові  аспекти   вирощування наркотичних рослин


Розділ    19  Договірні  відносини сільськогосподарських  організацій (орендні відносини)

§   1.   Особливості аграрно-правового регулювання   договірних   правовідносин у сільському господарстві

§   2.   Класифікація договірних зобов'язань у сільському господарстві

§   3.   Контрактація  та інші окремі договори щодо реалізації сільськогосподарської  продукції

§   4.   Особливості аграрно-правового регулювання   ринку  зерна та  заставних закупівель сільськогосподарської  продукції

 

Розділ   20  Договори на використання науково-технічної   продукції у  сільському  господарстві

§   1.   Науково-технічна  продукція як об'єкт   правового   регулювання  та   обігу в сільському господарстві

§  2. Договори  на  передачу  майнового   права  на   науково-технічну   продукцію  та   прав на її використання

2.1.   Права  на  сорт як  окремий   предмет  договору  на   використання   науково-технічної продукції

2.2.   Права на  селекційні досягнення у тваринництві  як  окремий   предмет договору  на  використання науково-технічної продукції

§   3. Договори  на виконання  науково-дослідних, дослідно-конструкторських   і  технологічних робіт у сфері сільського  господарства

 

Розділ   21  Правове забезпечення якості сільськогосподарської   продукції

§   1.   Поняття та  загальна характеристика правового  забезпечення  якості та  безпеки сільськогосподарської продукції

§  2. Державне  регулювання   відносин щодо   забезпечення  якості та  безпеки сільськогосподарської продукції

§   3.   Права,   обов'язки та   відповідальність виробників,   постачальників  і продавців щодо  забезпечення якості  та  безпеки

сільськогосподарської продукції


Розділ   22 Правове регулювання   охорони довкілля в   сільському   господарстві

§   1.   Загальна характеристика законодавства про  охорону довкілля  в  сільському господарстві

§   2.   Правова охорона  Грунтів та   інших природних ресурсів у сільському господарстві

§   3.   Правовий   інститут  меліорації земель у сільськогосподарської продукції

§   4.    Правове  регулювання   хімізації  сільського  господарства

§   5.   Правове регулювання   поводження з  відходами сільського   господарства

§   6.   Правове  регулювання   застосування біотехнологій у сільському господарстві

§  7.   Правове  регулювання   ведення сільськогосподарської діяльності   в   умовах надзвичайних екологічних ситуацій