ЗМІСТ PDF Печать
Административное право - Ю.П. Битяк Адміністративне право України

 

Передмова


РОЗДІЛ І  Державне управління й адміністративне право


Глава 1. Державне управління і виконавча влада

§ 1. Управління як соціальне явище

§ 2. Державне управління та його особливості

§ 3. Принципи державного управління

§ 4. Сутність виконавчої влади

§ 5. Співвідношення виконавчої влади, державного управління та адміністративного права

§ 6. Державне управління в умовах проведення в Україні адміністративної реформи

 

Глава 2. Предмет, метод і система адміністративного права України

§ 1. Предмет адміністративного права

§ 2. Метод адміністративного права

§3. Принципи адміністративного права України

§ 4. Система адміністративного права

§ 5. Наука адміністративного права

 

Глава 3. Адміністративно-правові норми

§ 1. Поняття, особливості та види адміністративно-правових норм

§ 2. Джерела адміністративного права

§ 3. Систематизація адміністративного права

 

Глава 4. Адміністративно8правові відносини

§ 1. Поняття й основні риси адміністративно-правових відносин

§ 2. Види адміністративно-правових відносин

 

РОЗДІЛ II Суб'єкти адміністративного права України

 

Глава 5. Громадяни

§ 1. Основи адміністративно-правового статусу громадян

§ 2. Права й обов'язки громадян у сфері виконавчої влади

§ 3. Звернення громадян

§ 4. Адміністративно-правовий статус іноземців і осіб без громадянства

 

Глава 6. Органи виконавчої влади

§ 1. Ознаки та правове становище органів виконавчої влади

§ 2. Види органів виконавчої влади

§ 3. Система органів виконавчої влади та принципи її побудови

§ 4. Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади

§ 5. Правове становище Кабінету Міністрів України

§ 6. Центральні органи виконавчої влади

§ 7. Органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим та інших суб'єктів

 

Глава 7. Органи місцевого самоврядування


Глава 8. Державні службовці

§ 1. Поняття, види та принципи державної служби

§ 2. Правове регулювання державної служби

§ 3. Посада й посадова особа

§ 4. Державні службовці, їх види

§ 5. Обов'язки та права державних службовців

§ 6. Проходження державної служби

§ 7. Відповідальність державних службовців

 

Глава 9. Підприємства й установи

§ 1. Поняття, види та правові засади діяльності підприємств і установ

§ 2. Правове становище адміністрації підприємств і установ

§ 3. Порядок утворення та припинення діяльності підприємств і установ

 

Глава 10. Об'єднання громадян

§ 1. Поняття й види об'єднань громадян

§ 2. Адміністративно-правовий статус об'єднань громадян

 

РОЗДІЛ ІІІ

Функції, форми та методи державного управління


Глава 11. Функції державного управління

§ 1. Поняття функції державного управління

§ 2. Види функцій державного управління

 

Глава 12. Форми державного управління

§ 1. Поняття форм державного управління

§ 2. Види форм державного управління

§ 3. Правові акти державного управління

§ 4. Класифікація актів державного управління

§ 5. Дія актів державного управління

§ 6. Адміністративний договір

 

Глава 13. Адміністративно-правові методи

§ 1. Поняття адміністративно-правових методів

§ 2. Види адміністративно-правових методів

§ 3. Адміністративний примус, його види

 

РОЗДІЛ ІV

Відповідальність за адміністративним правом


Глава 14. Адміністративна відповідальність

§ 1. Поняття й основні риси адміністративної відповідальності

§ 2. Законодавчі основи адміністративної відповідальності

§ 3. Адміністративне правопорушення, його склад

§ 4. Система та види адміністративних стягнень

§ 5. Загальні правила й строки притягнення до адміністративної відповідальності

§ 6. Адміністративна відповідальність юридичних осіб

 

Глава 15. Дисциплінарна відповідальність


РОЗДІЛ V

Адміністративно-процесуальна діяльність


Глава 16. Адміністративно-процесуальна діяльність

§ 1. Адміністративний процес: зміст і загальні риси

§ 2. Структура адміністративного процесу й характеристика провадження в окремих адміністративних справах

§ 3. Адміністративна юрисдикція: загальні риси, принципи

§ 4. Адміністративна юстиція: поняття й види

 

Глава 17. Провадження в справах про адміністративні правопорушення

§ 1. Завдання й порядок провадження в справах про адміністративні правопорушення

§ 2. Засоби забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення

§ 3. Стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення

§ 4. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення