ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ Печать
Административное право - АВЕР'ЯНОВ Виконавча влада і адміністративне право

 

АВЕР'ЯНОВ Вадим Борисович

Доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАМ України. Досліджує проблеми конституційного і адміністративного права, державного управління, адміністративної реформи. Автор понад 200 наукових праць, у тощ? числі: Апарат державного управління: зміст діяльності та організаційні структури (монографія, 1991); Державне управління: теорія і практика (монографія у співавтор., 1998); Державна служба: організаційно-правові основи і шляхи розвитку (монографія у співавтор., 1999).

АНДРІЙКО Ольга Федорівна

Доктор юридичних наук, провідний науковий співробітник відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України.

Досліджує проблеми адміністративного права, державного управління, державного контролю, державної служби. Автор близько 70 наукових праць, у тому числі: Контроль в демократическом государстве: проблемы и тенденции (монографія, 1994); Державне управління: теорія і практика (монографія у співавторстві, 1998); Державне управління в Україні (навчальний посібнику співавтор., 1999).

ГОЛОСНІЧЕНКО Іван Пантелійович

Доктор юридичних наук, професор Національного університету ім. Тараса Шевченка.

Досліджує проблеми адміністративного права, адміністративної відповідальності.

Автор понад 100 наукових праць, у тому числі: Адміністративно-правові заходи щодо осіб, які вчинили правопорушення (монографія, 1990); Адміністративна відповідальність органів внутрішніх справ (монографія, 1995); Адміністративне право: основні категорії і поняття (посібник, 1997).

КІВАЛОВ Сергій Васильович

Доктор юридичних наук, професор, Президент Одеської національної юридичної академії, Голова Вищої ради юстиції України, народний депутат України.

Досліджує проблеми адміністративного права, адміністративного процесу, митного права, державної служби. Автор понад 150 наукових праць, у тому числі: Організаційно-правові основи митної справи в Україні (монографія, 1994); Засоби здійснення митної політики України (монографія, 1995); Митне право (Адміністративна відповідальність за порушення митних правил) (монографія, 1996).

ОБОЛЕНСЬКИЙ Олексій Юрійович

Доктор економічних наук, професор.

Досліджує проблеми державного управління, державної служби, управління економікою.

Автор понад 40 наукових праць, у тому числі: Державна служба України: реалізація системних поглядів щодо організації та функціонування (монографія, 1998); Державне управління, державна, служба і місцеве самоврядування (монографія у співавторі., 1999); Держаияа служба: організаційно-правові основи і ппыхи розвитку (монографія у співавтор., 1999).

ОРЗІХ Марко Пилипович

Доктор юридичних наук, професор, проректор з міжнародних зв'язків, завідувач кафедри конституційного права Одеської національної юридичної академії.

Досліджує проблеми теорії права, конституційного права, державного управління, місцевого самоврядування. Автор близько 400 наукових праць, у тому числі: Личность и право (монографія, 1976); Reform of Soviet Political System: theoretical and practical issues (монографія, 1988); Юридическая деонтология (підручник, 1996).

ШАПОВАЛ Володимир Миколайович

Доктор юридичних наук, професор, заступник Голови Конституційного Суду України.

Досліджує проблеми теорії права, публічного права. Автор понад 150 наукових праць, у тому числі: Парламентаризм і заіаонодавчий процес в Україні (монографія, 2000); Виконавча влада в зарубіжних країнах (монографія, 1998); Конституційне право зарубіжних країн (підручник, 5-те видання, 2002).

АЛЕКСАНДРОВА (до 2000 р. Сидорова) Наталія Валеріївна

Кандидат юридичних наук, заступник декана ф;ікультету правничих наук Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Досліджує проблеми адміністративного права, державного управління, податкового права.

Автор близько 20 наукових пращь, у тому числі: Теоретичні основи бюджетного права (монографія, 1998); Фінансове право (посібнику співавтор., 2000); Оскарження платниками податків рішень, дій та бездіяльності податкових органів (у наук. доп. "Відповідальність у державному управлінні та адміністративне право", 2001).

БИТЯК Юрій Прокопович

Кандидат юридичних наук, професор, директор Інституту державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України, завідувач кафедри адміністративного права Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. Досліджує проблеми адміністративного права, державного управління, державної служби

Автор понад 100 наукових праць, у тому числі: Адміністративне право України (підручник у співавтор., 2001); Державна служба: організаційно-правові основи та шляхи розвитку (монографія у співавтор., 1999); Державна служба в Україні, її види (у зб. "Вісник АПрН України", 2000).

БОРДЕНЮК Василь Іванович

Кандидат юридичних наук, завідувач кафедри права і законотворчого процесу Української Академії державного управління при Президентові України.

Досліджує проблеми конституційного та адміністративного права.

Автор понад 50 наукових праць, у тому числі: Проблеми систематизації законодавства в конгексті реформи місцевого самоврядування в Україні (у зб. "Наукові праці Інституту законодавства", 1999); Деякі аспекти співвідношення державного управління та місцевого самоврядування в контексті реформи адміністративного права (у зб. "Вісник УАДУ", 2000); Деякі аспекти співвідношення місцевого самоврядування, держави та громадянського суспільства (у журн. "Право України", 2001).

ГАРАЩУК Володимир Миколайович

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого.

Досліджує проблеми державного і громадського контролю, державної служби, законності у державному управлінні. Автор близько 70 наукових праць, у тому числі: Управлінські послуги: новий інститут чи нова помилка (у зб. "Вісник АПрН України", 2001); Предмет, об'єкт і суб'єкт контролю в державному управлінні (у зб. "Проблеми законності", 2001); Про взаємозв'язок права, законодавства і законності (у зб. "Проблеми законності", 2001).

ДИНОВСЬКИЙ Дмитро Миколайович

Кандидат юридичних наук, директор Рівненської філії Київського університету права.

Досліджує проблеми державного управління, ювенальної політики.

Автор близько 7(1 наукових праць, у тому числі: Програма курсу "Правові основи державного управління" кн.: "Державне управління в Україні: Навчальний посібник", 1999); Організаційно-правові проблеми у сфері ювенальної політики України (у зб. "Європа, Японія, Україна: шляхи демократизації державно-правових систем", 2000); Конституційно-правовий механізм модернізації ювенальної політики України (в кн.: "Конституція України — основа модернізації держави та суспільства", 2001).

Д'ЯЧЕНКО Олександр Васильович

Кандидат юридичних наук, доцент Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. Досліджує проблеми адміністративного права, адміністративної відповідальності. Автор низки наукових праць.

КИСІЛЬ Людмила Євгенівна

Кандидат юридичних наук, науковий співробітник відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. Досліджує проблеми адміністративного права, адміністративної правосуб'єктності. Автор низки наукових праць.

КОЛОМОЄЦЬ Тетяна Олександрівна

Кандидат юридичних наук, заступник декана юридичного факультету, доцент кафедри конституційного та адміністративного права Запорізького державного університету. Досліджує проблеми адмінісіративного права, адміністративної відповідальності.

Автор близько 50 наукових праць, у тому числі.: Штрафи за законодавством про адміністративні правопорушення України (монографія, 2000); Адміністративне право України. Базовий курс лекцій для студентів юридичного факультету (Загальна частина) (2001); Адміністративна юрисдикція в Україні: питання теорії та практики (брошура, 2000).

КОЛПАКОВ Валерій Костянтинович

Кандидат юридичних наук, професор кафедри адміністративного права Національної академії внутрішніх справ України. Досліджує проблеми адміністративного права і процесу, адміністративної діяльності органів внутрішніх справ. Автор понад 90 наукових праць, у тому числі: Адміністративне право України (підручник, 1999); Адміністративне право: теоретична частина (посібник, 2000); Нелегальна міграція: генезис і механізм протидії (монографія, 2002).

КОМЗЮК Анатолій Трохимович

Кандидат юридичних наук, доцент Національного університету внутрішніх справ (м. Харків).

Досліджує проблеми адмінісіративного права, адміністративної відповідальності, адміністративної діяльності органів внутрішніх справ.

Автор близько 50 наукових праць, у тому числі: Адміністративна відповідальність в Україні (навчальний посібник у співавтор., 2-ге видання, 2000); Здійснення дозвільної системи (у кн.: "Адміністративна діяльність. Частина особлива", 2000); Административное право (в кн.: "Основы правоведения: Учебное пособие", 2001).

КРЕСТЬЯНЦОВ Олексій Олександрович

Кандидат юридичних наук, асистент кафедри адміністративного права Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого.

Досліджує проблеми адмінісіративного права, адміністративно-правових режимів.

Автор понад 10 наукових праць, у тому числі: Понятие и виды таможенных режимов (у зб. "Проблеми законності", 2000);

Адміністративно-правові режими як особливий інститут державного управління (у зб. "Держава і право", 2001).

КРУПЧАН Олександр Дмитрович

Кандидат юридичних наук, керівник Київського регіонального центру АПрН України.

Досліджує проблеми теорії держави і права, адміністративного права, міжнародного приватного права.

Автор понад 60 наукових праць, у тому числі: Державний службовець в Україні, (пошук моделі) (монографія у співавтор., 1998); Організації виконавчої влади (монографія, 2001); Інформатизація, право, управління (організаційно-правові питання теорії і практики) (монографія у співавтор., 2002).

ЛУК'ЯНЕЦЬ Дмитро Миколайович

Кандидат юридичних наук, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Української академії банківської справи (м. Суми).

Досліджує проблеми адміністративної відповідальності, державного управління.

Автор понад 10 наукових праць, у тому числі: Інститут адміністративної відповідальності: проблеми розвитку (монографія, 2001); Оновлення інституту адміністративної відповідальності (у кн.: "Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи", 2001).

НАУМОВ Володимир Леонідович

Кандидат юридичних наук, завідувач кафедри теорії, історії та конституційного права Української академії зовнішньої торгівлі.

Досліджує проблеми державного управління, адміністративного права, правової інформатики.

Автор понад 60 наукових праць, у тому числі: Организационно-правовые вопросы управления качеством продукции на промышленном предприятии (монографія, 1979); Державне управління в УкраМ: централізація та децентралізація (монографія у співавтор., 1997); Державне управління: теорія і практика (монографія у співавтор., 1998).

ПОЛЮХОВИЧ Валерій Іванович

Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу проблем державного управління та адміністративного

права Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України.

Досліджує проблеми адміністративного права, державного управління, податкового права.

Автор близько ЗО наукових праць, у тому числі: Державна податкова служба в Україні: організація і діяльність (монографія, 1999); Правові засади оподаткування в Україні: нинішній етап та напрями реформування (брошура у співавтор., 1999); Особливості правового захисту прав платників податків при здійсненні адміністративного оскарження рішень органів державної податкової служби в Україні (у зб. "Правова держава", 2000).

СТЕФАНЮК Володимир Сергійович

Кандидат юридичних наук, перший заступник Голови Верховного Суду України.

Автор понад 40 наукових праць, у тому числі: Державне управління: теорія і практика (монографія: у співавтор., 1998); Судова система України та судова реформа (монографія, 200І); Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність (монографія, 2002).

ТИМОФЄЄВ Володимир Олександрович

Кандидат економічних наук, завідувач відділу з соціальних питань та праці Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України.

Досліджує проблеми економіки праці, соціального захисту населення.

Автор низки наукових праць, у тому числі: Соціально-економічні механізми регулювання ринку праці та заробітної плати (монографія, 2001); Реформа організації оплати праці в Україні: етапи, шляхи та механізми вдосконалення (у журн. "Вісник Технологічного університету Поділля", 2001); Реструктуризація підприємств: трудовий аспект (у журн. "Підприємництво, господарство і право", 2001).

ТКАЧ Галина Йосипівна

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права юридичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка. Досліджує проблеми адміністративного права. Автор низки наукових праць, у тому числі: Природа і види адміністративного розсуду (у журн. "Право України", 2002);

Окремі питання адміністративно-правового захисту прав громадян (у зб. "Вісник Львівського національного університету", 2001). £

ФІЛІНОВСЬКИЙ Віктор Миколайович

Кандидат економічних наук, завідувач кафедри державної служби Луганського центру перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців.

Досліджує проблеми економіки праці, державної служби, служби в органах місцевою самоврядування. Автор понад 100 наукових праць, у тому числі: Державна служба: організаційно-правові основи і шляхи розвитку (монографія у співавтор., 1999).

ХАРИТОНОВА Олена Іванівна

Кандидат юридичних наук, докторант кафедри адміністративного і фінансового права. Одеської національної юридичної академії.

Досліджує проблеми адміністративного права, адміністративного процесу, порівняльної адміністративістики. Автор понад 50 наукових праць, у тому числі: Біржове право (підручник, 2001); Порівняльне право Європи (2002); Рецепція права у контексті розвиту політики та культури (посібник, 2002).

ЯКИМЧУК Микола Костянтинович

Кандидат юридичних нау к, завідувач кафедри кримінального права і процесу юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Досліджує проблеми дерзкавного управління, прокурорського нагляду.

Автор близько 40 наукових праць, у тому числі: Проблеми управління в органах прокуратури України: теорія і практика (монографія, 2001); Управління в органах прокуратури України: теоретичні та практичні аспекти (у журн. "Право України", 2002); Функціонально-сіруктурні аспекти аналізу системи управління в органах прокуратури України журн. "Вісник прокуратури", 2001).

БОЯРИНЦЕВА (до 2002 р. Грибанова) Марина Анатоліївна

Здобувачка відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України.

Досліджує проблеми адміністративного права, адміністративної правосуб'єкгності. Автор низки наукових праць.

ГОНЦЯЖ Януш

Фахівець з питань державного управління, адміністративної

реформи (Польща).

Автор кількох наукових публікацій в українських юридичних

виданнях.

ЄРМОЛІН Володимир Павлович

Здобувач Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН

України.

Досліджує проблеми конституційного права.

Автор низки наукових праць.

КІЗІМА Наталія Володимирівна

Молодший науковий співробітник відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. Досліджує проблеми адміністративного права, адміністративної відповідальності. Автор низки наукових праць.

КОВАЛЕНКО Володимир Леонідович

Науковий співробітник відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН Укргіїни. Досліджує проблеми державної служби. Автор понад 20 наукових праць, у тому числі: Новий підхід до регулювання поведінки державних службовців (у зб. "Вісник державної служби України", 1999); Яким бути: новому Закону України "Про державну службу": деякі питання теорії і практики законотворення (у журн. "Право України", 2000); Типи та види державної служби: новин підхід до класифікації (у наук, доп. "Наукові засади реформування державної служби в Україні", 2000).

КОЛЮШКО Ігор Борисович

Здобувач відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту дгржави і права ім. В.М.Корецько-го НАН України, голова Центру політико-правових реформ.

Досліджує проблеми адміністративного права, адміністративної реформи, державної служби.

Автор близько 20 наукових праць, у тому числі: Адміністративна реформа для людини (брошура у співавтор., 2001); Розвиток адміністративного права як умова успішної реалізації адміністративної реформи (у зб. "Правова держава", 2001); Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні (монографія, 2002).

ТИМОЩУК Віктор Павлович

Заступник голови Центру політико-правових реформ, експерт. Досліджує проблеми державного управління, державної служби, адміністративного процесу. Автор низки наукових праць.

ЯНЮК Наталія Володимирівна

Асистент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Львівського національного університету ім. І. Франка.

Досліджує проблеми адміністративного права. Автор низки наукових праць, у тому числі: Проблеми співвідношення нюнять "посадова особа" і "службова особа" в адміністративному праві (у журн. "Право України", 2001); Основи адміністративно-правового статусу посадової особи (у зб. "Вісник Львівського національного університету", 2001).